zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Oblici hrvatskoga književnoga jezika 
Voditelj: Stjepan Babić
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Sažetak: U morfologiji suvremenih hrvatskih slovnica neki se suoblici spominju kao usporedni (kao oboji mogući, u nekim slučajevima sa stilskom obilježenošću jednoga), za neke se suoblik proglašava nestandardnim, a za neke se inače postojeći suoblik i ne spominje. Zadatak je projekta istražiti uporabu takvih oblika (prije svega imeničkih i glagolskih) na temelju tekstova i računalnih korpusa. Sukladno s time pripremit će se tipologizirani popisi proučenih riječi s morfološkim uzorkom (sklonidbenim, konjugacijskim ili tvorbenim). U tu svrhu služit ćemo se tekstovima, vlastitim računalnim korpusom i dostupnim korpusima koji se izrađuju pri Filozofskom fakultetu i u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 

Natrag