zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Šumarstvo, Drvna tehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Anić, Igor Dinamika obnove bukovo-jelovih prašuma hrvatskih Dinarida
Baričević, Dario Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Banovine
Beljo-Lučić, Ružica Optimiranje energijskih i ergonomskih čimbenika mehaničke obrade drva
Bogner, Andrija Novi materijali, tehnološki procesi i proizvodi u finalnoj obradi drva
Brezović, Mladen Razvoj i optimizacija novih drvno-kompozitnih materijala uslojene strukture
Despot, Radovan Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva
Diminić, Danko Biotski čimbenici propadanja šumskog drveća na kršu Hrvatske
Franjić, Jozo Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske
Goglia, Vlado Ergonomija u poljprivredi i šumarstvu
Govorčin, Slavko Fizikalna,mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva.
Gračan, Joso Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo
Grbac, Ivica Razvoj proizvoda od drva s ciljem očuvanja zdravlja
Grubešić, Marijan Utjecaj staništa na prirast i tjelesni razvoj divljači
Horvat, Dubravko Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme
Hrašovec, Boris Kukci i gljive - bioindikatori zdravstvenog stanja poplavnih šuma Hrvatske
Idžojtić, Marilena Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj
Jambreković, Vladimir Tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva
Jazbec, Anamarija Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu
Jirouš-Rajković, Vlatka Oplemenjivanje i modifikacija površine drva
Kajba, Davorin Očuvanje genofonda i oplemenjivanje šumskog drveća nizinskih šuma
1 do 20 od 38
Natrag