zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu 
Voditelj: Anamarija Jazbec
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Glavni cilj našeg istraživanja je unutar programa spoznati i definirati probleme koji proizlaze iz empirijskih istraživanja te pomoću matematičko statističkih modela pokušati naći rješenja ili predložiti nastavak istraživanja. Načelo održivog razvoja pretpostavlja upravljanje i uporabu šuma i šumskog zemljišta na način da se održava njihova biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal da bi šume ispunile sada i u budućnosti bitne gospodarske, ekološke i socijalne funkcije. Ispravno gospodarenje šumama temelji se na istinitim saznanjima o stanju šuma, do kojih se dolazi mjerenjem. Budući da se danas u šumarskom planiranju sve više koriste razrađeni matematički modeli, a oni obrađuju mjerene podatke, važno je utvrditi kolika je pouzdanost (točnost) tih podataka, da bi se moglo uopće govoriti o pouzdanosti i upotrebljivosti modela. Modeliranje u šumarstvu veliki je znanstveni izazov. U svijetu postoje mnogi modeli koji pokušavaju opisati i simulirati razne procese u šumarstvu: rast, prirast, drvnu masu, odnos vode i CO2 na rast biljke itd. i to za čiste ili pak mješovite sastojine (Capsis, ForGrRO, PROGNAUS, CENW, TreeGrOSS, JABOWA), te modeli donošenje odluka kada su u pitanju višestruki ciljevi. Svaki model rezultat je posebnog istraživanja i cilja. Parametri raznih modela određeni su prema ulaznim podacima koji su bili dostupni dotičnim istraživačima i ovise o podneblju i politici gospodarenja. Validacije takvih modela na tuđim podacima ne rijetko su se pokazale problematične. Jedan od ciljeva našeg projekta bi bio da na osnovi skupljenih podataka kolega s programa pokušamo definirati matematičke modele i odredimo parametre modela prema našim podacima. Takvi rezultati bi nam pomogli pri predikciji i interpretaciji naših podataka te bi nam olakšali i pripomogli odlučivanju i donošenju „pravilnih“ odluka pri gospodarenju. Ocjenjivanje uspješnosti poslovanja u šumarstvu u Hrvatskoj pokušat ćemo provest uz pomoć metode DEA(Data Envelopment Analysis) metodologije za empirijsko mjerenje efikasnosti poslovanja, bazirane na objektivnoj analizi poznatih podataka o utvrdenim ulaznim i izlaznim podacima. 

Natrag