zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva 
Voditelj: Radovan Despot
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Produženje vijeka trajanja proizvoda od drva važno je zbog očuvanja šuma u svjetskim razmjerima. Oko 46% hrvatskog teritorija je pokriveno šumama. S obzirom na kvalitetu i kvantitetu glavne drvne sirovine, prevladavaju slabo trajne vrste drva jele i bukve. Vijek trajanja proizvoda od tih vrsta drva nije zadovoljavajući, poglavito u primjeni u graditeljstvu (vanjska stolarija, drvene konstrukcije, podovi i vanjske zidne obloge). Produženje vijeka trajanja proizvoda od slabo trajnih vrsta drva danas se obično postiže kemijskom zaštitom drva, koja često nije ekološka. Ovaj projekt bavi se zaštitom, sterilizacijom i modifikacijom drva ekološki podobnim sredstvima s ciljem određivanja parametara navedenih postupaka i njihove primjene u slabo trajnim domaćim vrstama drva (jela, bukva, lipa, topola, grab). Namjerava se ispitati promjena strukture, kemizma i biološke otpornosti ekološki modificiranog i zaštićenog drva. Jedan od zadataka projekta je ispitivanje posljedica gama zračenja na spomenuta svojstava drva, odnosno mogućnost uporabe takvog načina sterilizacije drva u eliminaciji gljiva uzročnika razgradnje drva. Nastavit će se istraživanja biološke otpornosti površinski modificiranog drva limunskom kiselinom, odnosno započeti istraživanja dubinski impregniranog drva limunskom kiselinom i istraživanja vezana za biološku otpornost drva u uporabi. Očekuje se poboljšanje trajnosti i otpornosti domaćih komercijalnih slabo trajnih vrsta drva spomenutim metodama. Promjene građe i kemije drva na modificiranim uzorcima ispitat će se laboratorijskim metodama (FTIR, spektrofotometrija, mikroskopiranje). Biološka otpornost takvog drva prema gljivama ispitat će se sukladno važećim EN i HRN. Nakon laboratorijskih ispitivanja, ekološki modificirani uzorci izložit će se dugotrajnom izlaganju na otvorenom (minimalno 3 godine), a po potrebi i ubrzanom izlaganju na QUV uređaju. Predložena istraživanja nastavljaju se na i proširuju dosadašnja u sklopu projekta "Cjelovitost i postojanost površine drva" i značajna su kako s aspekta optimalnog korištenja velikog resursa domaćih slabo trajnih vrsta drva, tako i glede ekološke zaštite i produljenja vijeka trajanja proizvoda od drva, poglavito u graditeljstvu. Istraživanja postupaka modifikacije i ekološke zaštite domaćih slabo trajnih vrsta drva odredit će načine njihove optimalne zaštite u smislu povećanja biopostojanosti i ostalih svojstava slabo trajnih vrsta drva. 

Natrag