zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Fizikalna,mehanička i tehnološka svojstva modificiranog drva. 
Voditelj: Slavko Govorčin
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Modifikacija masivnog drva kao materijala je pojam koji tumači promjene stanja drva kao materijala, ali ne njegove biti već promjenu stanja koje će omogućiti poboljšavanje njegovih svojstava, veće mogućnosti upotrebe, primjene, te povećanja njegove vrijednosti. Promjene svojstava drva se mogu izazvati raznim djelovanjem na drvo od termičkih, kemijskih, izlaganjem zračenju do mehaničkih. Promjene svojstava mogu nastati usljed umjetnog (prisilnog) djelovanja na drvo, ali isto tako i usljed prirodnih utjecaja nastalih tijekom kraćih ili dužih vremenskih perioda. Dosadašnjim spoznajama, tijekom prethodnih istraživanja, uočene su mogućnosti promjene fizikalnih, mehaničkih kao i upotrebnih svojstava drva izazvane raznim djelovanjima na drvo. Mogućnosti promjene, odnosno poboljšanja, posebno onih svojstava drva koja ograničavaju njegovu još širu upotrebu i primjenu glavni su poticaj u nastavku istraživanja utjecaja promjena stanja drva. Modifikacija drva s ciljem smanjenja nekih negativnih fizikalnih svojstava drva, odnosno poboljšanjem mehaničkih i upotrebnih svojstava drva posebno može biti vrijedna upotrebom (primjenom) takvih djelovanja koja neće umanjiti ekološku vrijednost drva kao materijala, odnosno kod nekih vrsta drva možda umanjiti toksičnu komponentu, te time proširiti mogućnost upotrebe drva kao materijala. 

Natrag