zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Novi materijali, tehnološki procesi i proizvodi u finalnoj obradi drva 
Voditelj: Andrija Bogner
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje za istraživanja su novi proizvodi bazirani na novim materijalima izrađenim novim tehnološkim procesima. Razvoj novih materijala temeljit će se na razvoju spoznaja iz područja interakcije drva i ljepila. Pri tome će se kontrolirati njihov utjecaja na kakvoću finalnih drvnih proizvoda kao i na ekološke činitelje poput mogućnosti reparacije i recikliranja. Zadovoljenje tih zahtjeva tražit će se kroz poboljšavanja svojstava postojećih ljepila, te kroz baziranje na temeljnim sirovinama iz obnovljivih izvora. Svojstva postojećih sintetskih ljepila poboljšavat će se dodavanjem nano punila. Na taj način dobit će se nanostrukturirana ljepila koja bi mogla imati veću kohezionu čvrstoću, trajnost i vodootpornost. U tu svrhu pokušat će se koristiti celulozna vlakanca i anorganske nanočestice. Istraživanje novih vrsta ljepila za drvo usmjerit će se na pridobivanje ljepila iz obnovljivih sirovina, a to bi u prvom redu bila ljepila na bazi lignina i tanina, ali i drugih vrsta obnovljivih sirovina kao što su na primjer soja, riblje brašno, glutin i drugo. Razvojem znanja o interakcijama u području površinskih svojstava drva i ljepila (kvašenje drva adhezivom, površinska energija, rad adhezije i druga površinska svojstva) pokušati će se povećati adheziju ljepila i drva. U projektu će biti uključeno i istraživanje oblikovanja i konstruiranja finalnih proizvoda od drva. Nova konstrukcijska rješenja, nove metode sastavljanja spajanjem i povezivanjem dijelova različitih konstrukcijskih oblika. Paralelno sa navedenim istraživanjima bit će potrebno istraživati i razvijati nove tehnologije koje će biti sposobne koristiti nove materijale, ali razvijati i stare tehnologije uvođenjem NU strojeva i robota. Istraživanjem novih materijala, konstrukcija i tehnoloških procesa želi se doći do novih finalnih proizvoda (namještaj i proizvodi za graditeljstvo) boljih svojstava i kvalitete. Ispitivanjem novih materijala i finalnih proizvoda u ispitnim laboratorijima i njihovim uspoređivanjem sa sličnim klasičnim materijalima i proizvodima provjeravati će se rezultati istraživanja. Važnost predloženog istraživanja jasno je predočena razvojem novih proizvoda od drva koji će biti kvalitetniji od dosadašnjih, konkurentniji na tržištu, a da se pritom racionalnije koristiti drvna sirovina. 

Natrag