zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme 
Voditelj: Dubravko Horvat
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Mehaniziranje šumarskih radova i procesa uporabom šumskih strojeva i opreme, predstavlja određeni rizik oštećenja šumskoga ekosustava poput gaženja i sabijanja tla, nastanka kolotraga, oštećenja stabala i korjenja, zagađenja zraka, tla i voda itd. Kako u šumarstvu Hrvatske trenutno na ovim radovima radi znatan broj strojeva (preko 200 kamiona s šumskim dizalicama, nešto manje kamionskih prikolica, preko 400 skidera, 40 forvardera, 500 prilagođenih poljoprivrednih traktora i preko 2500 motornih pila lančanica), njihovo korištenje zahtjeva i njihovo poznavanje, bez obzira da li su oni novi, ili dobiveni prilagodbom, pregradnjom ili nadogradnjom. U ocjenjivanju njihove okolišne pogodnost nužno je poznavanje njihovih tehničkih značajki kao polazišta te definiranje odgovarajućeg sustava ekoloških kriterija, primjerice, poput kriterija kretnosti šumskih vozila. Posebno je važna implementacija takvoga sustava u šumarsku praksu, potrebna za ocjenjivanje šumskih strojeva i certificiranje šumskih radova. Mogućnost uporabe manje štetnih tekućina (biorazgradivih ulja i goriva) u različitim sustavima šumskih strojeva povećava njihovu okolišnu pogodnost i važan je straživački zadatak. Zbog težine šumskih radova kao i znatnoga opterećenja radnika, a u svrhu humanizacije rada, važne su i ergonomske značajke strojeva posebno opterećenje čovjeka i okoliša bukom te vibracije na radnome mjestu. Iako su šumski radovi u suštini energijski pozitivni – za proizvodnju drva se potroši manje energije od one koju dobiveno drvo sadrži, ušteda je energije stalan znanstveno-istraživački zadatak, pogotovo ako se radi o pridobivanju energijskog drva važnog obnovljivog izvora energije. Temeljni je cilj projekta istraživanje složenoga sustava čovjek-stroj-okoliš u svrhu povećanja oklišne, ergonomske i energijske pogodnosti šumskih strojeva, a time i stvaranje osnova za ekološki i gospodarski održive sustave šumskih radova pridobivanja obloga drva te posebno drva kao obnovljivoga izvora energije. 

Natrag