zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Šumarstvo, Drvna tehnologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Margaletić, Josip Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hantavirusa i leptospira
Oršanić, Milan Utjecaj kvalitete sadnica na uspjeh obnove šuma
Pandža, Marija Sukcesija na staništima endemičnih i rijetkih biljnih vrsta
Pentek, Tibor Suvremene tehnologije planiranja i projektiranja mreže šumskih prometnica
Perić, Sanja Očuvanje stabilnosti i produktivne sposobnosti šumskih kultura
Pernar, Nikola Elementi u tragovima u tlu šumskih ekosustava Medvednice
Pernar, Renata Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja
Poršinsky, Tomislav Pridobivanje drva na okolišno prihvatljiv način
Prekrat, Silvana Modeliranje u oblikovanju i konstruiranju proizvoda od drva
Risović, Stjepan Prilog istraživanju korištenja šumske biomase
Samarđić, Ivica Značaj sukcesije u očuvanju biološke raznolikosti Slavonskoga gorja
Seletković, Zvonko Oštećenost, trendovi ugroženosti i način sanacije šumskih ekosustava Hrvatske
Španjol, Željko Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma od požara
Tikvić, Ivica Vitalnost i modeli propadanja stabala u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske
Topić, Vlado Izbor vrsta i metoda pri pošumljavanju mediteranskog krškog područja
Vrbek, Boris Šumska staniša u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama
Vukelić, Joso Šumska staništa i šumske zajednice na Medvednici
Zečić, Željko Unapređenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika
21 do 38 od 38
Natrag