zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Varijabilnost i očuvanje genofonda plemenitih listača u Hrvatskoj 
Voditelj: Marilena Idžojtić
Ustanova: Šumarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Genetska raznolikost jedan je od najvažnijih preduvjeta za adaptivni potencijal šumskih vrsta drveća u promjenjivim uvjetima okoline. Plemenite listače su vrste koje rastu u mješovitim šumama, imaju specifične ekološke zahtjeve, proizvode vrlo kvalitetno i vrijedno drvo, a mnoge imaju i jestive plodove. U Hrvatskoj su to vrste iz rodova: Acer, Castanea, Juglans, Malus, Prunus, Pyrus, Sorbus, Tilia i Ulmus. Da bi mjere za očuvanje genofonda neke vrste bile uspješne potrebno je istražiti njenu postojeću varijabilnost. Prioritet za očuvanje genofonda naših plemenitih listača imaju najugroženije vrste, pitomi kesten (Castanea sativa) i poljski brijest (Ulmus minor). Pitomi kesten strada od bolesti Cryphonectria parasitica koja uzrokuje rak kore i propadanje stabala. Poljski brijest je od gospodarski i ekološki važne vrste drveća, zbog bolesti Ophiostoma ulmi i Ophiostoma novo-ulmi gotovo nestao iz naših i europskih nizinskih šumskih ekosustava. Naglasak istraživanja bit će na te dvije vrste. Istraživanjem će se utvrditi njihova unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost. Bit će obuhvaćeno cijelo područje njihove prirodne rasprostranjenosti u Hrvatskoj, a za pitomi kesten i kultivari (maroni), koji će biti valorizirani prema referentnim kultivarima europskih selekcija. Za očuvanje genofonda pitomog kestena odredit će se konzervacijske jedinice u prirodnim populacijama (in situ metoda). Postojeća genetska konstitucija kultivara za proizvodnju plodova bit će sačuvana podizanjem klonskih arhiva (ex situ metoda). Za poljski brijest bit će osnovani klonski arhivi u kojima će biti zastupljeni klonovi preostalih starih brijestova iz cijele Hrvatske, s ciljem selekcije klonova tolerantnih na holandsku bolest koji će biti dio europske kolekcije klonova osnovane u okviru EU projekta RESGEN CT96-78. Rezultate istraživanja varijabilnosti bit će moguće provjeriti kroz objavljene znanstvene radove, a bit će usporedivi s rezultatima znanstvenika iz drugih država. Izabrane, odnosno osnovane in situ i ex situ konzervacijske jedinice bit će moguće provjeriti na terenu. Predloženo istraživanje dovest će do spoznaje kolika je postojeća genetska raznolikost naših ugroženih plemenitih listača. Ta spoznaja ključna je za poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje njihovog genofonda. Takva su istraživanja već provedena ili su u tijeku u većini mediteranskih i srednjoeuropskih država. 

Natrag