zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja mozga
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Barišić, Nina Uloga subkortikalnih struktura u epileptogenezi u razvojnoj dobi
Begić, Dražen Kvantitativni EEG pokazatelji u depresivnih i shizofrenih bolesnika
Bosnar, Alan Sudsko-medicinske i toksikološke značajke samoubojstava u Republici Hrvatskoj
Brinar, Vesna Molekularne i biološke osnove demijelinizacijskih bolesti živčanog sustava
Cambj-Sapunar, Liana Trombolitičko liječenje ishemijskog moždanog udara na štakorskim modelima
Čičin-Šain, Lipa Serotonergični mehanizmi u alkoholizmu
Demarin, Vida Uloga genetskih markera u razvoju cerebralne aterosklerotske bolesti
Dikšić, Mirko Serotoninski receptori te promjena antidepresivima u štakorskom modelu depresije
Dodig, Goran PSIHOTERAPIJSKI PROGRAM LIJEČENJA RATNIH VETERANA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG
Đogaš, Zoran Neuralna kontrola disanja u budnosti i spavanju
Filaković, Pavo Mehanizam nastanka metaboličkog sindroma induciran antipsihoticima
Folnegović-Šmalc, Vera BAP, shizoafektivni poremećaj,shizofrenija:Različite bolesti ili kontinuum?
Gajović, Srećko Uloga gena u diferencijaciji i plastičnosti središnjeg živčanog sustava miša
Grković, Ivica Mehanizmi srčane boli u ishemiji, metaboličkim promjenama i u starosti
Grubišić-Ilić, Mirjana Utjecaj lipidnog statusa, homocisteina i oLAB-a na kognitivne funkcije u PTSP-u
Hećimović, Silva Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti
Heffer-Lauc, Marija Uloga lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava
Henigsberg, Neven 1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije
Hranilović, Dubravka Neurobiološka podloga autizma: uloga serotoninskog sustava
Janković, Stipan Rana dijagnostika i trombolitičko liječenje ishemijskog moždanog udara
1 do 20 od 56
Natrag