zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti 
Voditelj: Silva Hećimović
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Promijenjeno procesiranje prekursora proteina ß-amiloid (APP) u vidu povećane sinteze peptida ß-amiloid (Aß) smatra se ključnim događajem u patogenezi Alzheimerove bolesti (AD). Nedavna istraživanja su ukazala da bi kolesterol mogao utjecati na nastanak ove bolesti. Terapija statinima (lijekovima koji snizuju razinu kolesterola) čini se da umanjuje rizik pojave AD. Nadalje, utvrđeno je da razina kolesterola regulira procesiranje proteina APP i nastanak peptida Aß te da je sinteza Aß povezana s kolesterolom bogatim membranskim domenama (lipidnim raftovima). Veza između kolesterola i Aß ustanovljena je i u Niemann Pickovoj bolesti tipa C (NPC). Kod ove bolesti dolazi do nakupljanja kolesterola u jetri, slezenima i mozgu. Osim toga, nedostatak proteina NPC1 uzrokuje značajno povećanje razine Aß te progresivnu neurodegeneraciju, kao u AD. Cilj ovog projekta je utvrditi na koji način kolesterol djeluje na metabolizam proteina APP i nastanak Alzheimerove bolesti. U normalnim stanicama i u stanicama koje oponašaju bolest NPC ili hiperkolesterolemiju ispitat ćemo kako promjene metabolizma i razine kolesterola utječu na procesiranje proteina APP i sintezu peptida Aß. Pretpostavljamo da kolesterol regulira procesiranje proteina APP na indirektan i direktan način. Da bismo utvrdili indirektan način djelovanja kolesterola na procesiranje proteina APP istražit ćemo da li kolesterol regulira smještaj proteina APP, BACE1 i/ili PS1 (tri ključna proteina u patogenezi Alzheimerove bolesti) unutar određenih staničnih organela ili njihovu lokalizaciju u lipidnim raftovima. Analizirat ćemo da li do povećane razine Aß dolazi i kod drugih poremećaja nakupljanja sfingolipida, kao u bolesti NPC. Također ćemo ispitati da li kolesterol i/ili apolipoprotein E (do sada jedini poznati genetski rizični čimbenik AD) direktno reguliraju procesiranje proteina APP mijenjajući aktivnost enzima gama-sekretaze, proteinskog kompleksa odgovornog za sintezu peptida Aß. Na kraju, pratit ćemo da li je metabolizam kolesterola promijenjen u osoba s Alzheimerovom bolesti. Ova istraživanja će rasvijetliti mehanizam djelovanja kolesterola na procesiranje proteina APP i nastanak AD. Otkriće molekularne veze između kolesterola i Alzheimerove bolesti važno je za razvoj liječenja kao i bolje razumijevanje funkcije proteina APP. Rezultati ovog istražuvanja bi mogli ukazati da bi kontroliranje razine kolesterola moglo doprinijeti prevenciji ili usporavanju progresije Alzheimerove bolesti. 

Natrag