zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Kvantitativni EEG pokazatelji u depresivnih i shizofrenih bolesnika 
Voditelj: Dražen Begić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Istraživanja koja su proučavala kvantitativni elektronecefalogram (qEEG) u oboljelih od depresije i shizofrenije pokazala su različite, pa i oprečne rezultate. U istraživanjima koja su uspoređivala EEG i ishod shizofrenije uočeno je da bolju prognozu pokazuju bolesnici koji imaju promjene u EEG nalazu, a bolesnici koji su imali uredan EEG pokazuju slabiji ishod. Malobrojna su istraživanja ispitivala kvantitativne EEG promjene u depresiji. Hipoteza: Pokazatelji qEEG-a se razlikuju u bolesnika s depresijom i shizofrenijom. Ove specifične EEG promjene u depresiji i shizofreniji povezane su s ishodom bolesti. Ako je to točno EEG parametri mogu biti prediktor ishoda ovih bolesti. Glavni cilj istraživanja: Ispitati osobitosti qEEG pokazatelja u depresivnih i shizofrenih bolesnika. Specifični cilj istraživanja: Utvrditi postoji li povezanost qEEG parametara s prognozom depresije i shizofrenije. Očekuju se slijedeći rezultati: Depresivni i shizofeni bolesnici razlikovat će se u qEEG pokazateljima međusobno (ali i u odnosu na zdrave ispitanike). Utvrdit će se EEG karakteristike specifične za depresiju i shizofreniju. Pretpostavlja se da će qEEG parametri u depresiji i shizofreniji biti povezani s ishodom. Time će rezultati qEEG analize postati potencijalni prediktori ishoda depresije i shizofrenije. Podaci u projektu prikupljat će se različitim metodama: u svih ispitanika bilježenjem osnovnih demografskih podataka i standardnim EEG snimanjem; u bolesnika upitničkim mjerama kojima će se potvrditi dijagnoza shizofrenije ili depresije, te ocjenskim ljestvicama kojima će se pratiti ishod bolesti i kvaliteta života. Važnost ovoga istraživanja je višestruka. Prvo, utvrđivanje EEG karakteristika specifičnih za depresiju i shizofreniju može se dovesti u vezu s drugim biologijskim objašnjenjima nastanka ovih bolesti. To će pridonijeti daljnjem shvaćanju etiologije depresije i shizofrenije. Drugo, specifični EEG nalazi u depresiji i shizofreniji mogu poboljšati dijagnostički postupak. Karakteristike qEEG-a tako se mogu koristiti kao biološki markeri ovih bolesti. Treće, povezivanje qEEG nalaza s ishodom bolesti dovest će do boljeg procjenjivanja ishoda depresije i shizofrenije. Time bi se poboljšala skrb bolesnika i točnije dijagnosticirali oblici bolesti koji pokazuju lošiji ishod, odnosno slabiji odgovor na terapiju. Tako bi se terapijski rezistentne depresije i shizofrenije mogle ranije otkriti, te pravovremeno i adekvatno liječiti. 

Natrag