zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Molekularne i biološke osnove demijelinizacijskih bolesti živčanog sustava 
Voditelj: Vesna Brinar
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava (SŽS) su autoimune upalne bolesti koje imaju različitu patogenezu i veliku heterogenost te skladno tome različitu prognozu i postupke liječenja. Uz proučavanje bazičnih znanstvenih spoznaja u području razvoja, anatomije, biokemije, neurofiziologije, imunologije te neurogenetike mijelinske ovojnice u osoba mlađe i odrasle dobi, razmatrati će se kliničke osobitosti, imunopatogeneza i diferencijalna dijagnoza najčešće upalne demijelinizacijske bolesti SŽS-a – multiple skleroze (MS) te različite patogenetske i kliničke varijante demijelinizacijskog oštećenja SŽS-a kao diseminiranog encefalomijelitisa (DEM) i njegove kliničke, neurofiziološke i neuroradiološke karakteristike. U tom smislu učinili smo brojna preliminarna istraživanja i objavili seriju bolesnika s DEM-om SŽS-a. U suradnji s Mayo Medical Laboratories i ekspertima na području MS-a s Mayo klinike, SAD, namjeravamo analizirati antimijelinska antitijela u grupi bolesnika s posebnim entitetom demijelinizacijske bolesti, optičkim neuromijelitisom (NMO), za koji nije sigurno radi li se o varijanti MS-a ili o varijanti DEM-a, a to je stajalište koje mi zastupamo na temelju naših dosadašnjih kliničkih praćenja. Također će se u bolesnika s klinički izoliranim sindromom (CIS), u suradnji s laboratorijem Neurološke klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u San Franciscu, SAD, provoditi klinička, oftalmološka, neuroradiološka i likvorska obrada, u cilju utvrđivanja pokazatelja konverzije CIS-a u MS. Namjera nam je istraživati i značaj T regulacijskih stanica u stadiju aktivne multiple skleroze kao i u remisiji. Nepoznata etiologija MS-a te kontroverzna stajališta u pogledu značaja genetskih i /ili upalnih agensa većim dijelom se temelje na epidemiološkim istraživanjima i istraživanjima pojedinih žarišta te bolesti. U skladu s tim, namjeravamo učiniti sustavno epidemiološko istraživanje MS-a i drugih demijelinizacijskih bolesti u Hrvatskoj, koje do sada nije provedeno. U postupku smo izrade kompjuteriziranog programa temeljenog na poznatom u svijetu korištenom epidemiološkom obrascu (EDMUS), kojim bi pridonijeli saznanjima o genetičkim i vanjskim čimbenicima koji trigeriraju autoimuni poremećaj u ovoj bolesti. Istraživati će se i genski čipovi u različitim oblicima multiple skleroze: benignoj, relaps-remitirajućoj, sekundarno progresivnoj te primarno progresivnoj, kao i u akutnom DEM-u, kako bi se utvrdio njihov prediktorni značaj. 

Natrag