zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: 1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije 
Voditelj: Neven Henigsberg
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: UVOD: Antidepresivna terapija je učinkovita tek kod 60% pacijenata, a potrebna su 3-4 tjedna kako bi se pokazao klinički učinak terapije. Brojni dokazi ukazuju na neuralnu atrofiju i staničnu smrt kao hipotezu za depresiju, upućujući na potencijalnu korist spektroskopije magnetskom rezonancijom pri procjeni farmakoloških intervencija te novi dokazi koji upućuju da su sustavi aminokiselinskih neurotransmitera koji se mogu mjeriti 1H-MRS povezani s patofiziologijom i liječenjem poremećaja raspoloženja. CILJ: Cilj ove studije je identifikacija ranih promjena u razinama rezonancije1H MRS u predviđanju odgovora na antidepresivnu terapiju, te u ranom prepoznavanju relapsa i povrata depresivnih epizoda. PRIMARNA HIPOTEZA ove studije je da promjene u razinama rezonancije mjerenima1H-MRS prethode klinički vidljivom djelovanju antidepresiva, relapsu i rekurenciji depresivne epizode te da su predvidljive osobine 1H-MRS modificirane mehanizmom djelovanja primjenjenog antidepresiva i genetskim faktorima. OBJAŠNJENJE: Ovo je 1H-MRS “dodatna studija” GENDEP-u, međunarodnom, od EU odobrenom, FP6 znanstvenom projektu farmakogenomike, transkriptomike i proteomike u depresiji. Voditelj ovog projekta je i glavni istraživač GENDEP-a u Hrvatskoj. Time će se postići znatno smanjenje troškova te dostupnost znanstvenoj tehnologiji koja u Hrvatskoj nije prisutna. METODE: 120 ispitanika (100 ispitanika koji trenutačno imaju epizodu depresije i 20 zdravih kontrola) bit će uključeno u istraživanje te će se pratiti 1H-MRS tijekom 4.5 godine. Depresivni ispitanici će biti randomizirani na escitalopram ili nortriptilin, antidepresive s oprečnim načinima djelovanja. 1H-MRS će biti napravljen na 2T MR skeneru prije početka terapije, 10 dana i 8 tjedana nakon početka terapije, u remisiji te tijekom svake naredne epizode tijekom provođenja studije. 1H-MRS će se raditi svakih 6 mjeseci u remisiji. Uzorci za genomsko, transkriptomsko i proteomsko profiliranje će se skupljati tijekom prve epizode depresije i analizirati će se povezanost s promjenama u razinama rezonancije 1H-MRS i klinički vidljivom odgovoru. OČEKIVANI ISHOD: Studija će identificirati integrirane neurodijagnostičke i genomsketranskriptomske/ proteomske biomarkere za predviđanje odgovora na terapiju lijekovima, te za predviđanje relapsa i rekurencije depresivnih epizoda.. Studija će doprinijeti poboljšanju dijagnostičkih kriterija deprepresivnog poremećaja. 

Natrag