zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Serotonergični mehanizmi u alkoholizmu 
Voditelj: Lipa Čičin-Šain
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Alkoholizam je kronična recidivirajuća psihijatrijska bolest, etiološki i klinički vrlo heterogena, uvjetovana interakcijom genetičkih i okolišnih faktora. U razvijenim zemljama ovisnost o alkoholu predstavlja drugi po redu javno-zdravstveni problem (WHO, 2004). Izrazita neučinkovitost prevencijskih metoda i terapijskih pristupa zahtijeva detaljno upoznavanje neurobioloških mehanizama koji stoje u podlozi nastanka ovisnosti o alkoholu. Smatra se da je nedostatak neurotransmitera serotonina (5HT) u mozgu povezan sa etiopatogenezom alkoholizma i komorbiditetnih ponašanja (npr. agresivnost), ali je molekularno-biološka podloga toga odnosa samo djelomično poznata. Dugoročni cilj predloženog projekta je razjašnjavanje odnosa između regulatornih mehanizama sinaptičke 5HT transmisije i nastanka ovisnosti o alkoholu. U istraživanjima bi se koristila dva komplementarna pristupa: studije na animalnom modelu (eksperimentalni dio) i populacijske studije (klinički dio). Eksperimentalni dio projekta bio bi usmjeren na upoznavanje odnosa između konstitucijskih razlika u centralnoj 5HT homeostazi i neurobiološkog odgovora organizma na alkohol, uključujući istraživanja: 1) neurokemijskih adaptacija 5HT-sinaptičkih proteina (transportera, receptora, enzima) i 2) promjena 5HT-vezanih ponašanja (unos i sklonost alkoholu, kognitivne funkcije, anksiozno ponašanje itd). Ovaj dio istraživanja provodio bi se se na sublinijama štakora sa konstitucijski promijenjenom 5HT homeostazom, koje su razvijene u našem laboratoriju usmjerenom genetičkom selekcijom prema ekstremnim vrijednostima aktivnosti 5HT transportera na trombocitima. Osim doprinosa bazičnim saznanjima o međuodnosu serotonina i alkohola, očekujemo da će ovi rezultati omogućiti uspostavu novog animalnog modela u istraživanju alkoholizma. Klinički dio projekta bio bi usmjeren na pokušaj povezivanja konstitucijskih razlika u 5HT-sustavu i to: 1) genetičkih (varijante gena koji kodiraju 5HT-sinaptičke proteine), 2) biokemijskih (trombocitni 5HT parametri) i 3) psiholoških (5HT-vezanih crta ličnosti) sa određenom podskupinom pacijenata od alkoholizma za koju se pretpostavlja da ima izrazitije promjene u moždanoj 5HT transmisiji (tip-2). Pored doprinosa razumijevanju molekularno-biološke podloge alkoholizma, rezultati ovih istraživanja mogli bi biti od koristi za njegovu dijagnostiku i prevenciju, te bi mogli pomoći pri individualizaciji terapijskog pristupa (farmakogenomika). 

Natrag