zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Neuralna kontrola disanja u budnosti i spavanju 
Voditelj: Zoran Đogaš
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje: Osnovna uloga neuralne kontrole disanja je proizvesti odgovarajuću sinkroniziranu aktivnost udisaja i izdisaja. Glavno sjedište neurona za tu zadaću je u ventralnoj respiracijskoj skupini (VRG) u produljenoj moždini te u skupini neurona u ponsu. Prema novijim spoznajama, glavno područje koje stvara središnji obrazac/ritam disanja je skupina neurona nazvana pre-Boetzinger complex. Središnji živčani sustav mora stalno usklađivati respiracijsku aktivnost s promjenjivim metaboličkim potrebama koje uključuju regulaciju tjelesne temperature, emocije, razgovor, kretnje, kardiovaskulne promjene, te usklađivanje ritma budnosti i spavanja. Apneja tijekom spavanja je čest poremećaj koji može nastati zbog narušene neuralne kontrole disanja, ali i zbog perifernih razloga (npr. opstrukcijska apneja tijekom spavanja, OSA), a dugotrajna OSA može uzrokovati promjene u samoj središnjoj kontroli disanja. Ciljevi i hipoteza: Cilj studije je dokazati bitne uloge receptora za GABA, glutamat, serotonin i opioide te prosudba značajki i važnosti tih uloga u središnjoj kontroli disanja te ustanoviti učinak OSA na kognitivne funkcije bolesnika. Spomenuti receptori imaju važnu ulogu na neuronima u VRG koji su različito smješteni, ne samo u rostro-kaudalnom, već i dorzo-ventralnom smjeru. Očekivani rezultati: Kemijska aktivacija različitih područja unutar VRG podražit će disanje ovisno o mjestu injiciranja i pokazati važnu ulogu navedenih neurotransmitera. Bolesnici s OSA imat će smanjenu kognitivnu i psihomotoričku funkciju u odnosu na zdrave ispitanike. Način provjere rezultata: Specifični agonisti/antagonisti navedenih receptora, pojačavaju ili blokiraju aktivnost respiracijskih neurona, a ovisno o njihovoj ulozi, pojačavaju ili smanjuju volumen i frekvenciju disanja što se može pratiti snimanjem freničkog živca kao neuralnog ekvivalenta respiracijskog volumena. Važnost predloženoga istraživanja: U RH ne postoji slično istraživanje u području kontrole disanja, a predložene studije u skladu su s najnovijim predmetima interesa svjetskih istraživača u tom području. Vrlo čest poremećaj disanja, opstrukcijska apneja tijekom spavanja (OSA) nedovoljno je prepoznata u RH, kao i njene posljedice po kvalitetu života, kardiovaskulne i druge zdravstvene rizike, kako dijagnostički, tako i terapijski. Predložena istraživanja pomogla bi razjasniti etiologiju OSA i njene neurofiziologijske učinke na zdravlje čovjeka te poboljšati dijagnostiku i terapiju. 

Natrag