zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Strojarstvo; brodogradnja; tehnologija prometa i transport; zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Josip Brnić Analiza odziva konstrukcija i strojeva s ciljem efikasnijeg projektnog rješenja
2. Željko Domazet Modeliranje i optimizacija novih materijala i konstrukcija
3. Bernard Franković Obnovljivi izvori i racionalno korištenje energije
4. Mladen Franz Razvoj znanstvenog mjeriteljstva
5. Čedomir Ivaković Dizajniranje intermodalnih transportnih mreža RH u europskim koridorima
6. Vinko Ivušić Istraživanje i razvoj materijala za elemente tribosustava
7. Pavao Komadina POMORSTVO HRVATSKE I EUROPSKA UNIJA
8. Natalija Koprivanac Razvoj novih tehnologija za obradu voda
9. Božidar Križan Optimizacija svojstava strojarskih konstrukcija za inovativne primjene
10. Elso Kuljanić Istraživanje visokoproduktivne inteligentne proizvodnje
11. Niko Majdandžić Model digitalnog poduzeća - centra za razvoj proizvoda, tehnologije i logistike
12. Miljenko Math Napredni postupci i simulacije u oblikovanju deformiranjem novih materijala
13. Vladimir Medica Brodsko pogonsko postrojenje visokog stupnja djelovanja i niske emisije u okoliš
14. Pero Raos Brza proizvodnja - od ideje do stvarnosti
15. Ivo Senjanović Sigurnost ekološki prihvatljivih brodskih i pomorskih konstrukcija
16. Jurica Sorić Mehaničke konstrukcije i biomaterijali-računalne simulacije i eksperiment
17. Sanja Steiner Harmonizacija prometnog sustava u kontekstu održivog razvitka
18. Ivica Veža Kooperacijske mreže u konceptu razvoja regije utemeljene na znanju
19. Zdravko Virag Metode rješavanja problema prijenosa topline i mase
20. Vedran Žanić Višekriterijske projektne metode i simulacijski modeli u razvoju proizvoda
1 do 20 od 20
Natrag