zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Istraživanje visokoproduktivne inteligentne proizvodnje 
Voditelj: Elso Kuljanić
Ustanova: Tehnički fakultet, Rijeka 
Sažetak: Poslovno okruženje 21. stoljeća karakterizira porast globalne konkurencije uz potrebu velike prilagođenosti proizvoda tržištu. U takvim oštrim tržišnim zahtjevima imperativ je brzo, jeftino i kvalitetno izrađen proizvod. Stoga je nužno koristiti napredne, visokoproduktivne obradne procese i tehnologije, povezanost razvoja proizvoda i proizvodnje kao i moćne informacijske alate, što dovodi do promjena i u proizvodnim strukturama u okruženju inteligentne proizvodnje. Ciljevi programa su: (a) definiranje pouzdanijih tehnoloških podloga neophodnih za projektiranje tehnologije visokoproduktivnih obrada kao što su visokobrzinsko glodanje, visokobrzinsko tokarsko glodanje, visokobrzinsko bušenje i sl., (b) doprinos razvoju sustava za monitoring stanja alata i procesa obrade u okviru koncepcije integriranog ispitivanja obradivosti čiji je autor E. Kuljanić, voditelj ovog programa, a koja je na MIT-u, USA ocijenjena kao nužan i ostvariv doprinos uspješnom razvoju inteligentnih obradnih sustava, (c) razvoj naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje temeljenih na integraciji novih proizvodnih rješenja predloženih ovim programom i dinamičkog preoblikovanja (reinženjeringa) postojećih struktura. Osnovna je hipoteza da se adekvatnom metodologijom formiranja naprednih proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje može postići ostvarenje gospodarskih ciljeva koji se ogledaju u manjim troškovima, većoj ekonomičnosti, fleksibilnosti i upravljivosti procesima obrade, kvaliteti itd. Očekivani rezultati programa su: metode za određivanje pouzdanijih podloga za učinkovito računalom potpomognuto oblikovanje, modeliranje i primjenu naprednih proizvodnih struktura, adekvatni modeli preoblikovanja opreme i sustava s pratećom bazom podataka za postizanje visokoproduktivnih obrada, te bolja iskoristivost obradnih sustava (visokobrzinske obrade) u uvjetima inteligentne proizvodnje. Rezultati istraživanja prvu će provjeru imati u laboratorijskim uvjetima, a zatim će se pokušati izvršiti provjera i u industrijskim uvjetima. Predloženo istraživanje predstavlja važan korak u smjeru podizanja produktivnosti i konkurentnosti hrvatskih tvornica koje se bave proizvodnjom dijelova u strojogradnji na razinu neophodnu za uključivanje u europske gospodarske integracije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag