zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Istraživanje i razvoj materijala za elemente tribosustava 
Voditelj: Vinko Ivušić
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Tribološke mjere, tj. postupci i metode koje imaju za cilj postizanje prihvatljivih vrijednosti trenja i trošenja u realnim tribosustavima obuhvaćaju sljedeće: izbor materijala triboelemenata, zaštitu površina od trošenja, uhodavanje i podmazivanje. Izbor materijala triboelemenata od odlučujuće je važnosti za ispravno funkcioniranje tribosustava. Za pojedine slučajeve trošenja različiti materijali će pokazati optimalna svojstva. Tako se mnogostruke mogućnosti primjene keramičkih proizvoda temelje na specifičnim svojstvima keramičkih materijala. U primjeni se nalaze i različiti tipovi izotermički poboljšanog nodularnog lijeva koji imaju neke komparativne prednosti u odnosu na čelik. Pod zaštitom površina od trošenja podrazumjeva se primjena nekog od postupaka inženjerstva površina čija je suština da se osnovni materijal naknadno obrađuje nekim od postupaka prevlačenja, tako da nastaje kombinacija svojstava površinskog sloja i osnovnog materijala kakva se ne može postići uporebom bilo kojeg jednorodnog materijala. Novim znanstvenim spoznajama o fizikalnim, kemijskim i mehaničkim procesima vezanim uz pojave trenja i trošenja produljit će se vijek trajanja elemenata tribosustava. To znanje bit će temelj razvoja novih materijala i postupaka modifikacije i prevlačenja površina za elemente različitih tribosustava Rezultati istraživanja dovest će do unapređenja saznanja o procesima trenja i trošenja u svrhu uštede energije i materijala, povećanja sigurnosti i pouzdanosti sustava te smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Omogućit će se primjena novih tehnoloških postupaka dobivanja materijala, te postupaka modificiranja i prevlačenja površina. Uspješnost projekta ocijenit će se brojem objavljenih znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova savjetovanja, citiranošću objavljenih radova. Sudjelovanjem na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, organizacijom znanstvenih skupova, prijavom patenata i primjenom rezultata istraživanja u industriji. Istraživanjem i razvojem novih tehnologija dobivanja materijala i nanošenja triboloških prevlaka Republika Hrvatska bi se uključila u svjetske trendove na tom području i otvorila nove mogućnosti njihovog istraživanja i usavršavanja. Njihova primjena podigla bi tehnološku razinu hrvatske privrede te povećala konkurentnost hrvatskih proizvoda na svjetskom tržištu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag