zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Napredni postupci i simulacije u oblikovanju deformiranjem novih materijala 
Voditelj: Miljenko Math
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Metode virtualnog inženjerstva i simulacijske metode istraživanja danas su temelj razvitka novih postupaka oblikovanja deformiranjem i primjene novih metalnih, kompozitnih, keramičkih i polimernih materijala (("Integration of CAD/CAM/CAE/RP for the development of metal forming process", D.Y.Yang, Journ. of Materials Processing Technology, Elesevier Vol. 125 -126, 2002). Podizanje efikasnosti, kompetitivnosti i konkurentnosti proizvoda i usluga ključni je element u redizajniranju uloge inženjera i djelotvorne upotrebe i razvoja inženjerskih softvera. Cilj je programa izrada i dorada numeričkih CAM modela suvremenih postupaka hladnog kovanja s indukcijom nanostrukture, protusmjernog vučenja nekonvencionalnim alatima i mikrooblikovanja, savijanja i inkrementalnog oblikovanja lima te dubokog vučenja kositrenog lima za konzerve te posebno nehrđajućih čelika i čelika visoke čvrstoće. Oplemenjivanjem softverskih CAM programa vlastitom potprogramima, moguć je zavidan razvoj i unapređenje simulacija postupaka oblikovanja deformiranjem. U naprednim postupcima oblikovanja kao i postupcima koji se odnose na oblikovanje visokočvrstih čelika i aluminijskih slitina koji postaju sve interesantniji ("Superstähle für die Automobilindustrie", SSAB, Blech Rohre Profile, nr.8, Oktober 2004) ove metode postaju tim značajnije jer su alati podvrgnuti znatno većim naprezanjima, a materijali slabije deformabilni nego kod konvencionalnih postupaka. Svrha je istražiti, definirati i primijeniti adekvatna softverska rješenja za predviđanje pojava i upliva na konačna mehanička svojstva, ispravnu konstrukciju alata i predviđanje tečenja materijala. Rezultati će se provjeriti u laboratorijskim uvjetima a zavisno od realnih mogućnosti i proizvodnim uvjetima (Kordun, Đuro Đaković, MGK Pack Rijeka, TŽV Janko Gredelj, Dalekovod). Ovim pristupom želi se osigurati stabilnost deformacijskog procesa, podići i unaprijediti kvaliteta te sniziti troškove proizvodnje. Praćenjem svjetski aktualnih tehnologija i njihovom implementacijom u hrvatski gospodarstveni prostor moguće je revitalizirati proizvodnju, prepoznati i pratiti trendove kako u masovnoj tako i maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji te odabrati pojedinu tehnologiju koja nije iscrpljena od velikih svjetskih proizvođača i time osigurati opstanak proizvodnje u hrvatskom okruženju. Samostalan rad kako pojedinca tako i zajednice u cjelini, ključan je u jačanju i građenju tehničke dimenzije kao sastavnice hrvatskog gospodarstva. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag