zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Brza proizvodnja - od ideje do stvarnosti 
Voditelj: Pero Raos
Ustanova: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 
Sažetak: Pri razvoju teži se proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda u što kraćem vremenu i uz što niže troškove. U ne tako dalekoj prošlosti na tržištu su postojali većinom identični, masovni proizvodi. Međutim, marketinška se koncepcija tvrtki okrenula krajnjem korisniku i udovoljavanju njegovih specifičnih zahtjeva. Tome je između ostalog posebice pridonijela globalizacija i pojačana konkurencija na tržištu. S tim u svezi na području razvoja proizvoda moguće je zamijetiti nekoliko trendova. Konstruiranju se posvećuje sve veća pažnja, sve je češća pojedinačna i maloserijska proizvodnja, potrebno je sve više voditi računa o zaštiti okoliša, općenito je skraćen životni vijek proizvod, prisutan je trajni pad cijena proizvoda zbog jake konkurencije, pri razvoju proizvoda potrebno je se pridržavati različitih propisa i normi, zahtijeva se interdisciplinarni pristup razvoju, u razvoj proizvoda uključuje se sve više stručnjaka izvan matičnog poduzeća. Novi proizvodi funkcijski su kompleksniji i geometrijski kompliciraniji, a vrijeme njihove proizvodnje treba biti što kraće. Vrijeme potrebno za uvođenje proizvoda na tržište ključni je čimbenik za ocjenu uspješnosti proizvoda. Stoga jedan od najznačajnijih ciljeva suvremene proizvodnje jest skratiti vrijeme od nastanka ideje do konačne realizacije proizvoda, tj. povisiti učinkovitost proizvodnje, te učinkovito i ekološki opravdano zbrinuti proizvod po završetku njegova životna vijeka. Mogući odgovor takvim zahtjevima na razvoj proizvoda jest usvajanje i sustavno razvijanje postupaka brze proizvodnje (RM) u okviru koncepta brzog razvoja proizvoda (RPD). Tim pristupom nastoji se ubrzati proces razvoja proizvoda u cilju minimiranja vremena od ideje do izlaska na tržište. Kada se govori o RPD pristupu, misli se prvenstveno na usvajanje konstruiranja i izradbe s pomoću računala, te uporabu postupaka brze proizvodnje i natražnog inženjerstva. Brzu proizvodnju moguće je ostvariti usvajanjem postupaka brze izradbe prototipova (RP), brze proizvodnje alata (RT) i drugih suvremenih izradbenih postupaka (npr. visokobrzinske obrade), te njihovim sustavnim razvijanjem i prilagođavanjem specifičnim zahtjevima pojedinih grana proizvodnje i primjene. Ti postupci omogućuju proizvodnju tvorevina vrlo kompliciranog oblika izravno iz računalnih podataka u vrlo kratkom vremenu, s pomoću najčešće automatiziranih procesa. Termin «brza proizvodnja» jest stoga glavna poveznica svih projekata (istraživačkih cjelina) u okviru predloženog programa. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag