zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Višekriterijske projektne metode i simulacijski modeli u razvoju proizvoda 
Voditelj: Vedran Žanić
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Moderni višekriterijski projektni modeli s ciljevima štednje materijala, rada i energije te povećanja sigurnosti/pouzdanosti su osnova sinteze tehničkih sustava. Uočivši bitnu istovjetnost metodologija, program će integrirati modele analize u građevinarstvu, zrakoplovstvu, brodogradnji i strojarstvu (Projekti 1-4) s metodama sinteze u P3-4 te razviti modele upravljanja znanjem u razvoju proizvoda (P5).// P1. Nestandardni numerički modeli građevinskih konstrukcija: Modeli obuhvaćaju: predkritično ponašanje i postkritične rezerve nosivosti štapnih i plošnih konstrukcija; kaotične odgovore na dinamičku pobudu; stohastičke modele opterećenja/konstrukcija; 3D modele ploča bez stand. pretpostavki; iteracijske algoritme za ekstremno velike sustave jednadžbi te analizu diskontinuiranih sredina.// P2. Numeričke simulacijske procedure dinamike slijetanja elastičnog zrakoplova: Procedure su nužne u projektiranju, konstrukciji, optimiranju dinamičkih performansi, održavanju i provjeri sigurnosti. Cilj: osnivanje multidisciplinarnog računalnog okruženja sprezanjem modela i algoritama iz područja nelinearne dinamike konstrukcijskih sustava, numeričke dinamike deformabilnih konstrukcija te CFD-a.// P3. Višekriterijski projektni modeli u osnivnju i konstrukciji broda i zrakoplova: Cilj: procedura za donošenje odluka integriranjem parametarskih matematičkih modela tehničkog sustava s metodama multidisciplinarne optimizacije dekomponiranog hibridnog modela tehnikama gen. algoritama (MOGA) i evolucijskih strategija (9 koord. disertacija). Primjena: projektiranje plovila/flote za Jadran, najsloženije konstrukcije.// P4. Optimalno oblikovanje mehaničkih sustava: Opt. topologije, oblika i dimenzija. Cilj: razvoj metoda oblikovanja, porast nivoa znanja istraživača/stručnjaka/zn. novaka, poticanje gospodarskog razvoja. Provjera rezultata: računalne simulacije, izrada modela i prototipa. Sustavno unapređenje spoznaja u području optimalnog oblikovanja je osnova kreiranja baze znanja za razvoj inteligentnih mobilnih sustava.// P5. Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda: Teži se unaprijediti i poboljšati metodologiju i alate za upravljanje znanjem pri razvoju proizvoda integracijom metoda, informacija, procesa i znanja. Integracijom će se unaprijediti kreativni razvoj budućih proizvoda, proširiti temeljne spoznaje inovativnog razvoja proizvoda, te omogućiti disperziju znanja novim generacijama inženjera. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag