zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Razvoj znanstvenog mjeriteljstva 
Voditelj: Mladen Franz
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 
Sažetak: Mjeriteljstvo je područje znanja koje se odnosi na mjerenje i kao takvo prisutno je od svakodnevnih djelatnosti čovjeka pa sve do znanstvenih istraživanja. Znanstveno mjeriteljstvo se bavi metodama mjerenja fizikalnih veličina, reprodukcijom i pohranjivanjem mjernih jedinica te ostalim poslovima koji omogućavaju preciznije mjerenje i usavršavanje mjernih postupaka. Njegovim razvojem praćen je, ali i uvjetovan, razvoj ostalih grana znanosti što stvara jedan zatvoreni lanac neprekidnih stimulirajućih poticaja za istraživanjem. U ovom programu sudjeluje pet znanstvenih projekata koji se bave poboljšanjem i razvojem mjeriteljske sposobnosti za mjerne veličine: duljina, sila, temperatura, hrapavost površine. Dio projekata je vezan na laboratorije nositelje nacionalnih etalona Republike Hrvatske koji posjeduju međunarodno potvrđenu mjeriteljsku sposobnost no potrebno ju je održavati i poboljšati. Dio projekata se odnosi na razvoj novih metoda mjerenja te međunarodno potvrđivanje postignutih mjernih sposobnosti. Osnova svim projektima je poboljšanje dosadašnjih mjeriteljskih sposobnosti i razvoj novih metoda za pojedine mjerne veličine te zajedničko ulaganje u razvoj novih metoda i protokola za procjenu i proračun mjernih nesigurnosti. Na taj način moguće je postići ravnopravno uključivanje hrvatskog mjeriteljstva u europski i svjetski mjeriteljski sustav što je osnovna hipoteza programa. Potvrđivanjem ove osnovne hipoteze te pojedinih hipoteza u projektima tijekom istraživanja, ostvarit će se osnovni cilj: uspostavljanje stupnja jednakosti između nacionalnih etalona RH i ostalih zemalja. To će omogućiti međusobno priznavanje certifikata umjeravanja i mjerenja, a to je ujedno i jedan od temeljnih ciljeva CIPM MRA. Očekivani rezultati istraživanja u ovom programu jesu slijedeći: - uključivanje mjeriteljske infrastrukture u međunarodni mjeriteljski sustav, - priznavanje ceritifikata umjeravanja hrvatskih institucija, - poboljšanje postojeće mjeriteljske sposobnosti nacionalnih laboratorija i -proširenje akreditacije na nove mjerne veličine. Navedeni cilj moguće je postići isključivo potvrđivanjem sposobnosti umjeravanja i mjerenja (CMC) koje ulaze u sustav MRA, dodatak C. Prihvaćanje CMC može se ostvariti isključivo znanstvenim istraživanjem postupka mjerenja, te metoda procjene i proračuna mjernih nesigurnosti rezultata mjerenja. To nije lagan zadatak, no svakako dostižan ispunjenjem svih zadaća definiranih ovim programom.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag