zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Modeliranje i optimizacija novih materijala i konstrukcija 
Voditelj: Željko Domazet
Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 
Sažetak: Program obuhvaća spektar istraživanja iz modeliranja, optimiranja, simuliranja i eksploatacije materijala i konstrukcija, posebice novih materijala i konstrukcija. Pretpostavlja se da novim naprednim algoritmima iz informacijskih tehnologija, uvođenjem pretpostavki koje su sukladne najnovijim teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima iz područja materijala i tankostjenih konstrukcija, može se značajno unaprijediti materijal i konstrukcija, u smislu pouzdanosti i kvalitete eksploatacije. Pretpostavlja se da primjena naprednih na bionici zasnovanih algoritama u inverznim zadacima u dinamičkoj analizi konstrukcija i strojeva može dovesti do pouzdanih alata za a) identifikaciju sustava, b) provjeru modela i c) detekciju oštećenja. Na kraju projekta se očekuju razvijeni, na bionici zasnovani algoritmi koji će se moći primjenjivati u provjeravanju i kalibriranju modela kao i u detekciji oštećenja. Razvoj algoritama će se oslanjati na numeričku simulaciju ponašanja mehaničkih sustava. Potvrda rezultata razvoja odnosno kvalitete algoritama i procedura će biti na fizičkim modelima konstrukcija na kojima će se testirati algoritmi putem eksperimentalnih podataka. Razvijene metode, algoritmi i postupci će unaprijediti inverznu analizu u identifikaciji sustava, testiranju modela i detekciji oštećenja te doprinjeti njenoj stabilnosti, točnosti i pouzdanosti. Kao nastavak prethodnog istraživanja, na osnovi dosada razvijenih numeričkih alata, razvoj sljedeće funkcionalnosti je planiran za petogodišnje razdoblje: - Varijacije adaptivnih evolucijskih algoritama sa ugrađenom internom inteligencijom u smislu prilagodljivosti operatora zadanom problemu i situaciji - Numerički eksperiment optimizacijske implementacije obučavanja neuralnih mreža sa algoritmima učenja na bazi optimizacije sa ograničenjima - Superpozicija kognitivnih, bioloških i grupnih obrazaca u evolucijskom algoritmu u adaptivnom obliku. Modeliranje nekih bioloških i socioloških obrazaca te uključivanje u postupak evolucijske optimizacije. Superpozicija međugeneracijskog prijenosa svojstava i unutargeneracijske komunikacije jedinki. - Primjene kod problema mehanike čvrstih tijela te inženjerskog oblikovanja. Primjene: nosači sa ograničenjima na temelju mehanike materijala, dinamički sustavi, te posebno kompozitni lijepljeni sendviči sa korugiranom jezgrom i specifični elementi strojeva. U projektu je uključen razvoj algoritama te numeričko testiranje njihove svrsishodnosti u inženjerskim prim 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag