zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Kooperacijske mreže u konceptu razvoja regije utemeljene na znanju 
Voditelj: Ivica Veža
Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 
Sažetak: Jedan od osnovnih ciljeva suvremene razvojne politike Europske unije, temeljne na tzv. Lisabonskoj strategiji, jeste izgradnja i jačanje konkurentnog gospodarstva utemeljnog na znanju („knowledge based economy” ili KBE). Pojam KBE se definira kao gospodarstvo koje je "izravno temeljeno na stjecanju, distribuciji i korištenju znanja i informacija". U predloženom programu postavlja se temeljna hipoteza da se modelom poslovnog procesa temeljenog na novim materijalima i proizvodnim tehnologijama, informacijsko-komunikacijskom povezivanju, povjerenju i jednoznačnim pravilima povećavaju šanse za opstanak poduzeća na globalnom svjetskom tržištu. Istraživanje polazi od teze da je upravo regija razina na kojoj se može najbolje promovirati koncept umrežavanja. Konačno, pokušat će se dokazati i hipoteza da je kooperacijska mreža temeljni element inovacijske strategije orijentirane prema budućnosti. U cilju realizacije regije utemeljene na znanju, predloženi program će se pored modeliranja i optimiranja kooperacijskih mreža baviti novim materijalima i suvremenim proizvodnim tehnologijama. Na predloženom znanstvenom programu očekuju se sljedeći rezultati: • definiranje potencijala za oblikovanje i razvoj kooperacijskih mreža, • identifikacija i analiza utjecajnih čimbenika na mrežne organizacijska strukture, te izradba adekvatne, računalom podržane, znanstveno utemeljene metode koja bi omogućila modeliranje optimalne organizacijske strukture kooperacijskih mreža za date uvjete poslovanja, • određivanje optimalnih parametara različitih procesa obrade deformiranjem, koji bi trebali rezultirati poboljšanim svojstvima aluminijskih legura, te razvoja metoda proračuna za predviđanje svojstava materijala u funkciji njihove mikrostrukture, • istraživanje hibridnog zavarivanja naprednih materijala za lake konstrukcije bi omogućio optimiranje procesa spajanja, te evaluaciju učinaka ove tehnologije na svojstva zavarenih spojeva, • razvoj novog sveobuhvatnog pristupa k supstituciji metalnih proizvoda proizvodima od kompozitnog materijala. Rezultati istraživanja na predloženom znanstvenom programu najprije bi se provjerili u laboratorijima, a nakon toga bi se primjenili u poduzećima različitih veličina (malim, srednjim i velikim) u pripadajućim regijama. Primjenom rezultata istraživanja učinio bi se značajan korak u uspostavljanju regije utemeljene na znanju, te ujedno povećala konkurentnost regionalnog gospodarstva.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag