zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Ekonomija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Stojanov, Dragoljub Europska monetarna unija i Republika Hrvatska
Stojanović, Alen Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa
Strahinja, Dušan Održivost ekonomskog rasta i zaštite okoliša u uvjetima globalizacije
Šarlija, Nataša Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća
Šimunović, Ivo Prostor, litoralizacijski procesi i okoliš
Škare, Marinko Institucionalni aspekti i razvoj u procesu pridruživanja Hrvatske EU
Škrtić, Marica Analiza, ocjena i prijedlog mjera za uspješniji razvoj malog gospodarstva RH
Šohinger, Jasminka Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji
Švaljek, Sandra Inovacije, ulaganje u ljudski kapital i rast konkurentnosti Hrvatske
Tipurić, Darko Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća
Tišma, Sanja Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima –regionalni razvoj i očuvanje okoliša
Tomašević-Lišanin, Marija Razvoj suvremenih prodajno-distribucijskih sustava u hrvatskim poduzećima
Tomčić, Zdenko Agroturizam element održivog ruralnog razvoja
Vašiček, Vesna Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH
Vehovec, Maja Socioekonomski aspekti nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti
Vidučić, Ljiljana Financijska politika i financijsko-ekonomski okvir podrške SME
Vitezić, Neda Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost
Vlahinić-Dizdarević, Nela Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora
Vujić, Vidoje Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajkom hrvatskog identiteta
Zekić, Zdravko Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskog gospodarstva u EU
81 do 100 od 102
Natrag