zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Kemijsko inženjerstvo; rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; metalurgija; tekstilna tehnologija; grafička tehnologija
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Zdenka Bolanča Studij materijala i procesa grafičke reprodukcije u funkciji održivog razvoja
2. Igor Dekanić Održivo gospodarenje energetskim mineralnim sirovinama u Hrvatskoj
3. Zvonimir Ester Eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s načelima održivog razvoja
4. Mirko Gojić Metalni materijali-svojstva, obrada i utrošak energije
5. Zoran Gomzi Kemijsko inženjerstvo u naprednim tehnologijama
6. Hrvoje Ivanković Novi materijali ciljanih svojstava (NOMACIS)
7. Jasenka Jelenčić Modifikacija površina u multifunkcionalnim polimernim sustavima
8. Ema Lisac Modificiranje i oplemenjivanje metalnih površina
9. Davor Rušić Kemijsko inženjerstvo u iskorištavanju morskih resursa
10. Laszlo Sipos Istraživanje i razvoj postupaka analize i pročišćavanja voda
11. Ivo Soljačić Višefunkcijski materijali i ekološki procesi oplemenjivanja i njege tekstilija
12. Darko Ujević Antropometrija, pristalost i dizajn konvencionalne i inteligentne odjeće
13. Vilko Žiljak Digitalni sustavi u tiskarstvu
1 do 13 od 13
Natrag