zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Modificiranje i oplemenjivanje metalnih površina 
Voditelj: Ema Lisac
Ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 
Sažetak: Znanost o materijalima i inženjerstvo materijala se smatraju temeljnom vrstom znanosti jer se rezultati istraživanja materijala prenose u druge grane znanosti i tehnike (elektroniku, kemijsku tehnologiju, strojarstvo, brodogradnju, graditeljstvo, medicinu i dr.) te dovode do razvoja novih proizvoda boljih svojstava. Konačni izvori sirovina za dobivanje materijala i sve veće zagađivanje okoliša postavljaju pred znanstvenike nove zahtjeve za razvoj i primjenu trajnijih materijala. Inženjerstvo površina, kao novija znanstvena i stručna disciplina, intenzivno se razvija zbog velikog utjecaja na trajnost, pouzdanost i ekonomičnost konstrukcijskih elemenata u mnogim tehničkim disciplinama. Razvijaju se novi postupci modificiranja i prevlačenja kojima se postižu izvrsna tribološka i kemijska svojstva metalnih površina. Program „Modificiranje i oplemenjivanje metalnih površina“ je sljedbenik istoimenog kolaborativnog projekta (KP 0125007) prihvaćenog od MZOŠ 2003.g. u kojem su surađivali istraživači koji djeluju na tri projekta unutar Sveučilišta u Zagrebu (dva projekta na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije kao i jedan projekt na Fakultetu strojarstva i brodogradnje). Potaknuti pozitivnim rezultatima ove suradnje u okviru kolaborativnog projekta suradnici su odlučili nastaviti tu suradnju u okviru novog programa. U ovoj suradnji na programu pridružili su se i suradnici projekta sa Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu čija su znanstvena istraživanja i po tematici kao i po metodama vrlo bliska istraživanjima koji se provode unutar programa na FKIT-u. Zajednički cilj istraživanja na svim ovim projektima je: modificiranjem površine dobiti metal otporniji prema uvjetima u kojima se nalazi. Rezultati ovih ispitivanja će pokazati u kolikoj mjeri je postignuta djelotvorna zaštita važnih konstrukcijskih metala (čelik, bakar, aluminij i njihove slitine) u uvjetima primjene. Važno je napomenuti da su sva istraživanja osnovana na ekološki prihvatljivim spojevima i tehnikama. Ispitivanja će biti provedena najsuvremenijim elektrokemijskim metodama (polarizacijske tehnike, elektrokemijska impedancijska spektroskopija), kvarc-kristalnoj nano vagi kao i pomoću spektroskopskih metoda (SEM, EDS, AFM i Raman). Važnost predloženog istraživanja je u dobivanju trajnijeg i pouzdanijeg materijala što ima za posljedicu u ekonomičnosti, u štednji izvora sirovina i energije, zaštiti okoliša kao i u očuvanju kulturne baštine. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag