zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Održivo gospodarenje energetskim mineralnim sirovinama u Hrvatskoj 
Voditelj: Igor Dekanić
Ustanova: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Promjene u energetici na početku ovog stoljeća posljedica su ograničenih rezervi fosilnih energetskih goriva i njihove globalne raspodjele. Porast potražnje utječe na rast cijena energije, a osobito nafte i prirodnog plina. Kako Hrvatska 40% energetskih potreba podmiruje iz nafte i 27% iz prirodnog plina, naše energetsko tržište presudno zavisi o opskrbi naftom i plinom. U tome posebnu ulogu imaju domaći resursi i proizvodnja nafte i plina. Definicija dokazanih rezervi nafte, prirodnog plina i njegovih kapljevina podrazumijeva ostvarenje rentabilne proizvodnje, koja se pri sadašnjem tehnološkom stanju ostvaruje iz konvencionalna ležišta nafte i plina. Primjenom naprednih tehnoloških postupaka, veći dio starih ležišta, slabo propusnih ležišta i zaobiđene nafte u ležištu može se osposobiti za rentabilnu proizvodnju, te izravno povećati pridobive (bilančne) rezerve nafte i plina, odnosno konačni iscrpak u otkrivenim ležištima. Time se omogućuje povećanje pridobivog potencijala nafte i plina, te tako utječe na povećanje vrijednosti nacionalnih energetskih mineralnih sirovina. Predloženi znanstveni program sastoji se od više projekata, kojima se predviđa unaprjeđenje postojećih i razvoj novih tehnologija proizvodnje nafte i plina, razvoj tehnologija korištenja plina, poboljšanje zaštite okoliša i racionalno korištenje energetskih mineralnih sirovina. Zajednička poveznica je tehnološko optimiranje, gospodarska racionalizacija i povećanje vrijednosti nacionalnih energetskih resursa u uvjetima sve skuplje energije, a osobito nafte i plina na svjetskom tržištu. Znanstvenim programom osigurat će se primjena novih znanstvenih rezultata, razvoj i optimiranje teholoških rješenja, te bolja valorizacija energetskog potencijala i korištenja energetskih mineralnih sirovina u Hrvatskoj. Ovim programom i projektima zatvara se energetski lanac, od energetskih izvora do korištenja energije, uključujući zaštitu okoliša i ekonomiku, primjenu novih tehnologija i novi pristup racionalnom korištenju energije. Predloženom programom nastavljaju se i proširuju istraživanja iz proteklog razdoblja, uz intenziviranje interdisciplinarne i međunarodne znanstvene suradnje, kojom bi se omogućilo kompleksno valoriziranje domaće nafte i plina u uvjetima održivog razvoja. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag