zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Metalni materijali-svojstva, obrada i utrošak energije 
Voditelj: Mirko Gojić
Ustanova: Metalurški fakultet, Sisak 
Sažetak: U Republici Hrvatskoj od metalnih se materijala proizvode ili koriste gotovi proizvodi za potrebe naftne, kemijske, petrokemijske, farmaceutske, prehrambene industrije itd. Oni se također koriste u medicini (ortopedska pomagala) i biomedicini (dentalne legure). Za njihova područja primjene važna su mehanička, mikrostrukturna i korozijska svojstva. Za dobivanje ili obradu metalnih materijala nužno je potrošiti što je manje moguće energije, uvažavajući današnje ekološke standarde (što niži sadržaj CO2 i NOx) i recikliranje. Pri tome su od presudne važnosti procesi kao što su zagrijavanje, termomehanička obrada, zavarivanje, te, po potrebi, naknadna toplinska obrada (najčešće različiti postupci žarenja). Predviđena bi znanstvena istraživanja, pored maksimalnog iskorištenja energije (pri preradi, toplinskoj obradi i zavarivanju), trebala dati i odnos između mikrostrukturnih konstituenata i svojstava u simuliranim i stvarnim uvjetima primjene. Dizajniranjem mikrostrukturnih parametara tijekom termomehaničke ili toplinske obrade može se dobiti željena kombinacija mehaničkih svojstava i korozijske otpornosti čelika i titanovih legura kao biomedicinskih materijala. Program se sastoji od četiri znanstvena projekta i predstavlja nastavak prethodnih znanstvenih istraživanja na Metalurškom fakultetu, te se temelji na istraživanjima eksperimentalnog karaktera (uključujući i modeliranje pojedinih procesa), te njihovu provjeru u konkretnim uvjetima primjene. Ideja za predloženi program proizašla je iz dosadašnjih stečenih iskustava i spoznaja u interdisciplinarnom radu i najnovijih svjetskih znanstvenih istraživanja u ovom području. Program je usmjeren na studiranje ponašanja čeličnih materijala (ugljični, niskolegirani, visokočvrsti mikrolegirani, TMP, višefazni DP i TRIP, austenitni i dupleks nehrđajući čelici), aluminija, Al-legura, te Ti-legura (Ti-Co-Cr, Ti-Nb, Ti-Mo) koja bitno ovise o načinu njihovog lijevanja, prerade i obrade (npr. žarenje). Za znanstvena istraživanja će se koristiti brojne komplementarne metode (OM, SEM, TEM, EDS, XRD, DTA, AAS itd.), uključujući primjenu matematičkog modeliranja i provjeru modela u praksi. Primjenom rezultata istraživanja očekuje se veća energetska učinkovitost procesa zagrijavanja, utvrđivanje optimalnih parametara prerade, zavarivanja i žarenja, lakši izbor pojedinih materijala za konkretne uvjete primjene, te stjecanje novih znanstvenih spoznaja o međusobnom odnosu mikrostrukture i svojstava metalnih materijala. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag