zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Digitalni sustavi u tiskarstvu 
Voditelj: Vilko Žiljak
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Istraživanja u Programu se odnose na digitalne sustave, automatizaciju, radne tokove i sotverske alate u tiskarstvu. U tu svrhu razvijati će se baze podataka, informacijski sustavi upravljanja grafičkim procesima te nastojati doprinjeti standardizaciji proizvodnje u aktivnostima Internacionalnog konzorcija za integraciju predtiskovnih sustava, tiska, grafičkih doradnih sustava i automatizacije samih grafičkih procesa. (International Consortium for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress) Program objedinjuje 5 Projekata na kojima je prijavljeno 29 istraživača različitih struka sa zajedničkim ciljem unapređenja i razvoja inovativnih rješenja u tikarstvu. Projekt je okupio znanstvenike iz: grafičke tehnologije (12); informacijskih znanosti (6); računarstva (5); strojarstva (2); tehnologije boja i materijala (4). Suradnici su raspoređeni unutar projekta prema užem dijelu interesa pedmeta istraživanja. Pokrivena su sva područja tiskarstva : digitalni tisak, dorada, ambalaža, upravljanje proizvodnjom, povezivanje s izdavaštvom, tehnologija papira i bojila te rubna područja zaštite na grafičkim proizvodima. Projekti su naslovno: Unapređenje radnih tokova u procesima grafičke reprodukcije; Softverski alati u informacijskom sigurnosnom izdavačkom i tiskarskom sustavu; Digitalno modeliranje i simuliranje tiskarskih procesa; Digitalizacija muzejske slikarske baštine te Grafika dokumenata i vrednosnih papira. Planirane su inovacije koje dolaze po naslovima: Nova bojila iz ultravioletnog i infracrvenog područja te spajanje sa procesnim bojilima; Kriteriji objektivizacije vjernosti reprodukcije originala; Kreiranje rasterskih elemenata za digitalne tiskarske tehnologije; Izrada softverskih alata za simulaciju grafičke pripreme; Softverski alati za simulaciju pokusnih otisaka; Baza normativa za radne tokove i strojeve u tiskarskoj proizvodnji; Uspostava daljinskog praćenja grafičke proizvodnje; Izrada softverskih alata za simulaciju grafičke dijelova i cjeline grafičke proizvodnje; Digitalna virtualna tiskara Zaštite informacija u izdavačkom i tiskarskom sustavu. Programom je predviđeno angažiranje sedam znanstvenih novaka koji bi paralelno radili na srodnim projektima. Dijelovi programa će se izvoditi u suradnji sa znanstvenim ustanovama u inozemstvu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag