zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Novi materijali ciljanih svojstava (NOMACIS) 
Voditelj: Hrvoje Ivanković
Ustanova: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 
Sažetak: Napredak industrije i zdravlje nacionalne ekonomije počivaju na stalnom otkrivanju, razvoju i primjeni novih materijala. Stoga je, da bi se osigurao ekonomski rast, u tom području potrebno dosegnuti prikladnu razinu znanja. Hrvatska ima vrlo aktivne i znanstveno izvrsne istraživačke skupine u području naprednih materijala koje, međutim, zbog slabe koordinacije djelovanja većinom nisu uključene u integriranu sinergijsku suradnju. Svrha predloženog programa stvaranje je jezgre znanstvenika čije bi vještine i kompetencije obuhvaćale sve potrebno za inovativno i napredno istraživanje u području novih, naprednih materijala. Program povezuje 6 projekata i kombinira izvrsnost u različitim znanstvenim područjima uključujući: kemiju, znanost o materijalima i inženjerstvo materijala, kemijsko inženjerstvo i biomedicinu. Čvrsto vjerujemo da će program osnažiti znanstveni potencijal svih partnera, kako zbog povećane djelotvornosti intelektualnog rada tako i zbog proširene dostupnosti istraživačke opreme. Eksperimentalni dio projekata čini priprava i karakterizacija novih materijala, različite morfologije i dobro definirane strukture, primjenjivih u područjima poput inženjerstva tkiva, biosenzora, katalizatora, prevlaka, ali i u zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša. Silu poveznicu ovog programa tvori jedinstvenost koncepta (integracije znanstvene i inženjerske metodologije), koji polazi od prirodnih znanosti, uključuje inženjerska (termodinamika, kinetika) i osnovna procesna znanja i završava karakterizacijom materijala ciljanih svojstava. Koncept se primjenjuje na: (1) istraživanje novih putova priprave visokoporozne hidroksiapatitne keramike, (2) sintezu keramičkih nanokompozita i organsko-anorganskih hibrida sol-gel procesima, (3) pripravu nanokompozita na osnovi polimerne matrice i slojevitih minerala, (4) istraživanje vodenih otopina polimera i hidrogelova, (5) razvoj novih senzora za određivanje biološki važnih analita i (6) razvoj ekološki održivih cementnih materijala. Očekuje se da će program doprinijeti boljem razumijevanju sinteze, strukture i svojstava novih materijala za različite namjene. Prikupljeno će se znanje prenositi novim naraštajima znanstvenika i inženjera; tako će se stvarati osnovne pretpostavke za sveukupni napredak industrije u zemlji.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag