zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Antropometrija, pristalost i dizajn konvencionalne i inteligentne odjeće 
Voditelj: Darko Ujević
Ustanova: Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Program sadržajno povezuje 4 znanstvena projekta. Na temelju rezultata provedenog antropometrijskih mjerenja, komplementarni elementi nacionalnih standarda određivanja veličina bit će istraženi, uz izradu opisa, definicija i podloga za zajedničku bazu u okviru ISO i EN normi, te razvoj računalnog sustava za objedinjavanje tjelesnih izmjera konstrukcije odjeće. Provest će se mjerenje na ukupno 4.000 ispitanika, uz komparativnu analizu specifičnih razlika na športskoj populaciji u odnosu na ostalu populaciju, omogućavajući izniman uvid u antropometrijske specifičnosti. Projektiranje i razvoj inteligentnog odjevnog predmeta razvojem prilagodljivog ležaja, adaptivne glačalice i mjernog instrumenta za multiaksijalno ispitivanje fizikalno-mehaničkih svojstava tehničkog tekstila i spojenih dijelova, bit će provedeno. Potvrda mogućnosti ugradnje i sprege rada senzorike i mikroračunala s algoritmima inteligentnog ponašanja te aktuatora uz samostalnu termičku zaštitu odjevnog predmeta aktivnog, prilagodljivog i inteligentnog ponašanja, cilj je ovog istraživanja. Istražit će se mogućnosti komunikacije inteligentne odjeće s okruženjem i razviti inteligentna bolesnička postelja, adaptivna glačalica i uređaj za ispitivanje opterećenja. Istraživanjem određivanja najmanje razlike dimenzije odjeće koja se može percipirati, razvojem niza metoda za objektivnu intervalnu usporedbu odjevne veličine i raspona odstupanja, približit će se područja vezana i pristalost pletene odjeće. Više dimenzijskih elemenata bit će istraženo primjenom novih mjernih uređaja, uz provedbu eksperimentalnog ispitivanja utjecaja efekta veličine odjeće i vizualnog dizajna na percipiranu tjelesnu visinu. Kompleksnost problema određivanja veličina ženskih čarapa s gaćicama, uz istraživanje različitih sustava određivanja veličina i osnovnih antropometrijskih podataka, te postupaka ispitivanja pristalosti, u okviru je programa. Uvođenjem, prilagodbom, razradom i primjenom suvremenih numeričkih metoda u analizama tehničkih problema s ciljem unapređenja korištenja inženjerskih metoda u području tekstila i odjeće također je sadržano programom. Numeričko modeliranje mehaničkog ponašanja tekstila i odjeće, uz prostorno modeliranje, daljnje su metode koje će se provesti izvođenjem i razradom numeričkih modela pogodnih za primjenu. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag