zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Povijest umjetnosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Babić, Ivo Srednjovjekovni grad u Dalmaciji
Cvetnić, Sanja Slikarstvo i skulptura 17. i 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj
Fisković, Igor Figuralne umjetnosti 13.-16. stoljeća u Hrvatskoj
Goss, Vladimir Peter Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura
Grujić, Nada Javna i stambena arhitektura u Dalmaciji i na dubrovačkom teritoriju (13-16.s.t)
Hilje, Emil Umjetnička baština Dalmacije od 12. do 16. stoljeća
Horvat-Levaj, Katarina Arhitektura i urbanizam Hrvatske od 16. do 18. stoljeća - ishodišta i kontekst
Jakšić, Nikola Umjetnička baština Jadrana od kasne antike do romanike
Jurić, Zlatko „POVIJEST ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE U HRVATSKOJ U XIX I XX STOLJEĆU“
Jurković, Miljenko Hrvatska umjetnička baština do "stila 1200." u europskom kontekstu
Kudiš Burić, Nina Slikarstvo i skulptura u Istri i Hrvatskom primorju od 16. do 18. stoljeća
Lozzi-Barković, Julija Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu
Maković, Zvonko Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne
Marković, Predrag Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća
Marković, Vladimir Arhitektura i štafelajno slikarstvo u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća
Maroević, Tonko Modernost, modernizam i postmodernizam u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća
Milošević, Ante Hippus - Cetina
Pelc, Milan Panonska renesansa i gotička tradicija u sjeverenoj Hrvatskoj i Primorju
Radović Mahečić, Darja Urbanistički razvoj hrvatskih gradova i arhitektonska dostignuća u 20. stoljeću
Repanić-Braun, Mirjana Barok, klasicizam, historicizam u sakralnoj umjetnosti kontinentalne Hrvatske
1 do 20 od 24
Natrag