zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura 
Voditelj: Vladimir Peter Goss
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Predloženi projekt dio je dugoročnog istraživanja spomeničke baštine međuriječja Save i Drave u vremenu romanike (12. - 13. st.), te određivanja njenog mjesta u kulturi europskog Zapada. Predlažu se tri faze istraživanja: 1. rekonstrukcija spomeničkog pejsaža (teritorijalna organizacija, naselja, fortifikacije, komunikacije); 2. analiza postojeće spomeničke baštine (uključuje arheološke nalaze i rekonstrukcije na temelju opisa, ilustracija itd.); i 3. ocijena materijala unutar srednjeeuropske i opće zapadno europske kulture. Ovaj projekt bavi se fazom 1. Uključuje iscrpnu reambulaciju predloženog terena na temelju dosadašnjih povijesnih, povijesno-umjetničkih, arheoloških i etnoloških spoznaja, određivanje mreže naselja (gradovi, sela, imanja, utvrde) i komunikacija, njihovu valorizaciju i hijerarhizaciju, te ulogu u prostornoj organizaciji. Usputno vrši se i početna inventorizacija spomeničke baštine. Cilj je rekonstrukcija umjetničkog i kulturnog pejsaža, odnosno, spoznaja mogućih presijecanja više takvih simultanih pejsaža (na pr., urbani - ruralni), dakle utvrđivanje konteksta za slijedeću (2) fazu istraživanja. Uz intenzivni terenski karakter, tema ima i studijsko-kabinetski aspekt iščitavanja podataka iz postojeće literature uz posebno usku sradnju s arheologijom te analizom arhivske građe. Provjera rezultata izvršiti će se komparacijom s materijalima susjednih zemalja (Istočne Alpe, Karpatska kotlina) s naglaskom na rubna područja ugarsko-hrvatske zajednice (na pr. Erdelj), a uz konzultiranje stručnjaka za ta područja. Primjena ovih istraživanja predviđa se u nizu područja -- znanosti (povijesne znanosti, povijest umjetnosti, arheologija), zaštiti okoliša i kulturne ekologije (zajedničkog djrelovanja čovjeka i prirode), zaštiti spomenika i kultunog nasiljeđa, prostornom planiranju, obnovi i razvoju RH, turizmu, prometu i vezama. 

Natrag