zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Moderna i postmoderna arhitektura riječke regije u europskom kontekstu 
Voditelj: Julija Lozzi-Barković
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Projekt se temelji na polazišnim spoznajama da su arhitektura i gradogradnja riječke regije iz razdoblja XX stoljeća važan dio nacionalne i europske arhitektonske baštine, koji nije ni dostatno istražen ni dovoljno poznat izvan granica, iako to svojom vrijednošću i kulturalnom specifičnošću zaslužuje. Hipoteze će se obrazložiti komparativnom i interdisciplinarnom analizom graditeljskog fonda regije u smislu njegova odnosa prema dominantnim oblikovnim trendovima i teorijskim polazištima europske i svjetske arhitekture, te prema političkim i ideološkim prilikama koje čine njegov kulturno-povijesni okvir. Među najznačajnijim očekivanim rezultatima istraživanja treba istaknuti afirmaciju arhitektonskih, urbanističkih i ambijentalnih specifičnosti Rijeke i šire regije čija će se umjetnička i kulturna vrijednost prikazati usporedno s primjerima iz drugih hrvatskih i europskih gradova/regija. Pritom će se posebno istaknuti činjenica da se njihova posebnost zasniva na kontinuiranom ispreplitanju različitih škola i tendencija iz kruga srednjoeuropske i mediteranske graditeljske tradicije čiji ćemo suodnos pratiti kroz obradu rečene građe. Nju sačinjava, između ostalog, bogati fond industrijske arhitekture kojom je regija trajno obilježena te se u skladu s aktualnim svjetskim trendovima teži njezinom očuvanju i prenamjeni; fond turističke arhitekture (lječilišni turizam predratnog i masovni turizam poslijeratnog razdoblja te njegov utjecaj na urbanizam i arhitekturu). Posebno poglavlje istraživanja je urbani identitet Rijeke i Sušaka u međuratnom razdoblju, a interpretaciji i valorizaciji toga segmenta graditeljske baštine (pojedinačna arhitektonska ostvarenja, urbane i ambijentalne cjeline, plastička artikulacija javnih prostora) pristupit ćemo analizom složenih povijesnih okolnosti, te oblikovnih i kulturoloških utjecaja iz šireg geo-političkog prostora. Istražit ćemo reperkusije međuratne teritorijalno-političke razdvojenosti navedenih urbanih cjelina na događanja u poslijeratnom razdoblju, te metode političkih intervencija u područje urbanističkog planiranja i poslijeratne izgradnje. Suradnja s istraživačima na ostalim projektima unutar programa Umjetnost, povijest, politika: Hrvatska i europski kulturni prostor XX stoljeća obogatit će rezultate našeg rada, koje ćemo javno predstaviti kroz četiri međunarodna kolokvija, objavljivanjem u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj periodici te sudjelovanjem na međunarodnim skupova na temu moderne i postmoderne arhitekture. 

Natrag