zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modernost, modernizam i postmodernizam u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća 
Voditelj: Tonko Maroević
Ustanova: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 
Sažetak: Projekt "Modernost, modernizam i postmodernizam u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća" izravno je motiviran činjenicom slabe i nekvalitetne prezentacije hrvatske umjetnosti 20. stoljeća u širem europskom kontekstu, sviješću o nepotpunoj i površnoj obradi likovne građe toga razdoblja, te kritičkim odnosom prema zastarjelim načinima objašnjavanja njezinih oblikovnih i značenjskih specifičnosti. Stoga je jedan od primarnih ciljeva planiranih istraživanja iskorak prema usvajanju novih metodoloških alata pomoću kojih bi se taj segment baštine nacionalne kulture kvalitetnije pripremio za uključivanje u suvremene preglede europske likovne produkcije 20. stoljeća. Njegov dodatni cilj jest upotreba tih metodoloških sredstava u svrhu uvjerljivijeg, znanstveno utemeljenog promicanja specifičnih vrijednosti hrvatske umjetnosti 20. na međunarodnoj znanstvenoj sceni. Iz tog su razloga kao okosnica istraživanja odabrani kulturno-historijski koncepti modernosti, modernizma i postmodernizma koji, s obzirom na univerzalne aspekte svog značenja, dopuštaju brojne složene komparacije, ali i identifikaciju i afirmaciju originalnih i kreativnih načina tumačenja njihovih općih odrednica u okviru nacionalne kulture i umjetnosti. Temeljni preduvjet uvjerljive prezentacije tih izvornih rješenja jest znanstvena obrada, sistematizacija i interdisciplinarna interpretacija likovne građe koja će, uz umjetničke, obuhvatiti i kulturološke, političke i ideološke aspekte povijesnih okolnosti što su okruživale nacionalni svijet umjetnosti tijekom promatranog razdoblja. U smislu što kompleksnije kulturno historijske kontekstualizacije, koja je također jedan od ciljeva ovoga projekta, istražit će se i načini prezentacije hrvatske umjetnosti u inozemstvu, a s obzirom na poziciju nacionalne kulture unutar različitih državnih zajednica kojima je Hrvatska pripadala tijekom 20. stoljeća, i utjecaji hrvatske likovne scene na zbivanja u širem kulturnom i geopolitičkom okruženju. Vrijednost i znanstvenu održivost rezultata istraživanja provjeravat ćemo kontinuirano preko različitih oblika njihove javne prezentacije, te upotrebom mehanizama što su u tu svrhu predviđeni planom rada na programu "Umjetnost, povijest, politika. Hrvatska i europski kulturni prostor 20. stoljeća". Očekivani rezultat i posebna vrijednost takvog pristupa nova je slika nacionalne umjetnosti, čvrsto integrirane u europski kulturni prostor 20. stojeća i neodvojive od suvremene predodžbe hrvatskog kulturnog identiteta. 

Natrag