zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja tumorskih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Jonjić, Nives REGULACIJSKI ČIMBENICI ANGIOGENEZE U PROGNOZI TUMORA
Jukić, Stanko MOLEKULARNA PATOLOGIJA U NOVOTVORINAMA ŽENSKOG SPOLNOG SUSTAVA
Kapitanović, Sanja Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora
Kralj, Marijeta Uloga različitih mehanizama odgovora stanica na terapiju oštećenjem DNA
Kusić, Zvonko Karcinogeneza u štitnjači i gušavost u Hrvatskoj
Kušec, Rajko Genetika i funkcija hematopoeze i mikrookoliša Ph- mijeloproliferativnih bolesti
Labar, Boris LEUKEMIJE I TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA
Lauc, Gordan Glikoproteomika stresa i bolesti povezanih sa stresom
Levanat, Sonja Prijenos signala u tumorima: Hh-Gli put, interakcije i potencijalne terapije
Lučin, Ksenija Uloga osteopontina u progresiji tumora
Lukač, Josip Cirkulirajuće tumorske stanice u bolesnika sa solidnim tumorima
Manestar, Darko Uloga EGFR-a u patogenezi karcinoma larinksa
Marotti, Miljenko Obojenost kontrastom i perfuzija tumora i upalnih bolesti MR-om i MDCT-om
Marotti, Tatjana Sustav citokroma P450 i pojava tumora u starenju i oksidacijskom stresu
Mesarić, Marko Sfingolipidi - biološki aktivni spojevi
Mrakovčić-Šutić, Ines Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta, opeklina i autoimunosti
Mravak-Stipetić, Marinka Molekularni mehanizmi nastanka prekanceroznih i kanceroznih lezija usne šupljine
Mustać, Elvira Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke i prostate
Nagy, Biserka Učinak ekspresije FADD-a na karcinogenezu izazvanu UV zračenjem
Nemet, Damir LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI I TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA
21 do 40 od 67
Natrag