zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja tumorskih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Aurer, Igor Dijagnostika i liječenje limfoma
Batinić, Drago Uloga PI3K/Akt i MAPK u regulaciji kemorezistencije leukemijskih stanica
Baus Lončar, Mirela Uloga malih zaštitinih TFF proteina u zdravlju i bolesti
Beketić-Orešković, Lidija KLINIČKO ZNAČENJE TUMORSKE HIPOKSIJE U BOLESNIKA LIJEČENIH RADIOTERAPIJOM
Bence-Žigman, Zdenka PROGNOSTIČKI POKAZATELJI BIOLOŠKOG PONAŠANJA KARCINOMA ŠTITNJAČE
Bura, Miljenko Molekularna osnova raka štitnjače-kriteriji u terapiji diferenciranih karcinoma
Dominis, Marija Prognostička vrijednost FOXP1 i FOXP3 u B limfoproliferativnim bolestima
Drmić-Hofman, Irena PROFIL GLIKOPROTEINA U NORMALNIM I TUMORSKIM STANICAMA
Duletić-Načinović, Antica Angiogeneza u agresivnih ne-Hodgkinovih limfoma
Gabrilovac, Jelka ULOGA MEMBRANSKIH PEPTIDAZA NA TUMORSKIM I NORMALNIM STANICAMA
Gall-Trošelj, Koraljka Epigenetičke i imunomodulatorne promjene u zloćudnim tumorima glave i vrata
Gjurić, Mislav Molekularna osnova razvoja švanoma baze lubanje
Glavaš-Obrovac, Ljubica Mehanizam bioloških učinaka novih malih molekula na stanice tumora čovjeka
Glavina Durdov, Merica UTJECAJ EPSTEIN-BARR VIRUSA NA IZRAŽAJ STANIČNIH GENA I ISHOD HODGKINOVE BOLESTI
Golubović, Vesna Epiduralna analgezija i stanična imunost u bolesnika s kolorektalnim karcinomom
Grce, Magdalena Promijenjeno stanje DNA-metilacije u HPV-povezanim oštećenjima
Herak-Bosnar, Maja Uloga gena nm23 u karcinomu pločastog epitela usne šupljine
Huić, Dražen Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) u bolesnika sa zloćudnim tumorima
Jakšić, Branimir Prognostički faktori, dijagnostika i terapija hemoblastoza
Jakšić, Ozren Imunobiologija kronične B-limfocitne leukemije i mikrookoliš
1 do 20 od 67
Natrag