zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: ULOGA MEMBRANSKIH PEPTIDAZA NA TUMORSKIM I NORMALNIM STANICAMA 
Voditelj: Jelka Gabrilovac
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: (A)APN u tkivu tumora dojke Progresija tumora ovisna je o stvaranju novih krvnih žila. Endotelne stanice tumorskih krvnih žila izražavaju selektivne markere poput aminopeptidaze N (APN) u izoformi koja veže NGR (Asn-Gly-Arg) («tumour-homing peptide»). NGR može poslužiti kao adresa za ciljanu dostavu antitumorskih agensa. Cilj je istraživanja u tkivu tumora dojke ispitati ekspresiju i sublokalizaciju APN te odrediti njenu učestalost i prognostički značaj. Na tumorskim stanicama u kulturi ispitati radi li se o izoformi koja veže NGR. Pretpostavka je da osim endotelnih i tumorske stanice izražavaju izoformu APN koja veže NGR. Očekuje se ekspresija APN u tkivu tumora dojke, sa sublokalizacijom na endotelnim i/ili tumorskim stanicama. Postojanje izoforme APN koja veže NGR provjerilo bi se koristeći adenovirus s ugrađenim NGR. Rezultati istraživanja mogli bi izdvojiti skupinu bolesnica s tumorima dojke koji bi bili pogodni za terapijski pristup putem antitumorskih lijekova vezanih za NGR. Pri tome bi se antitumorski učinak ostvarivao i indirektnim (anti-angiogenetskim) mehanizmom i direktno (ciljanjem tumorskih stanica). (B) APN na stanicama kože. Fibroblasti i keratinociti, glavne stanične sastavnice kože, izražavaju konstitutivno ili nakon aktivacije membranske peptidaze kao što su aminopeptidaza N(APN), neutralna endopeptidaza (NEP) i dipeptidil-peptidaza IV (DPPIV). Membranske peptidaze sudjeluju u regulacije lokalne koncentracije bioaktivnih peptida interferirajući s imunosnim i upalnim odgovorom, procesima cijeljenja rana te u progresiji tumora kože. Međutim, uloga membranskih peptidaza na stanicama kože još nije točno ispitana. Cilj je predloženih istraživanja ispitati ulogu aminopeptidaze N(APN) na stanicama kože u angiogenezi koristeći model cijeljenja rana in vitro. Pretpostavka je da APN sudjeluje u angiogenezei induciranoj cijeljenjem rana. Očekuje se da će ozljeđivanje stanica kože in vitro aktivirati njihovu angiogenetsku aktivnost te da u toj aktivaciji sudjeluje APN. Ispitat će se angiogenetska aktivnost stanica kože i njihovih solubilnih medijatora. Uloga APN će se provjeriti primjenom selektivnih inhibitora. Mjera angiogenetske aktivnost bit će sposobnosti endotelnih stanica da stvaraju kapilarnu mrežu. Rezultati istraživanja doprinijet će poznavanju fiziološke uloge APN na stanicama kože. APN na stanicama kože mogao bi postati ciljna molekula u terapiji bolesti kože povezanih s angiogenezom, poput patološkog cijeljenja rana i kožnih tumora. 

Natrag