zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: KLINIČKO ZNAČENJE TUMORSKE HIPOKSIJE U BOLESNIKA LIJEČENIH RADIOTERAPIJOM 
Voditelj: Lidija Beketić-Orešković
Ustanova: Klinika za tumore 
Sažetak: Ključne polazišne osnove: Tumorska hipoksija je jedan od najznačajnijih mikroregionalnih čimbenika tumora. Iako je pokazano da hipoksija može utjecati na brojne promjene u tumorskim stanicama, kao i na odgovor tumora na terapiju, prava uloga tumorske hipoksije kao prognostičkog i prediktivnog čimbenika kod različitih vrsta malignih bolesti se još uvijek ne zna. Ciljevi i hipoteze: Cilj istraživanja je određivanje kliničkog značenja tumorske hipoksije kao prognostičkog i prediktivnog čimbenika kod određenih solidnih tumora. Provest će se kvantitativna imunohistokemijska evaluacija mikroregionalnih čimbenika tumora - tumorske hipoksije, vaskularizacije, proliferacije, te stanične apoptoze, na parafinskim rezovima karcinoma dojke, karcinoma endometrija i cerviksa uterusa. Određivat će se CAIX, transmembranska karbo-anhidraza, te HIF 1 (hypoxia inducible facor) kao markeri hipoksije. P53, tumor supresor protein, te bcl2 i Ki67 stanični markeri će se također odrediti. Vaskularizacija tumora određivat će se markerom VEGF, te analizom krvnih žila - MVD (microvessels densitiy). Također će se u uzorcima plazme/seruma bolesnica određivati plazminogen aktivator inhibitor PAI 1 kao marker hipoksije, te cirkulirajući plazmatski D-dimer kao potencijalni marker angiogeneze/metastaziranja. Očekivani rezultati: Analizirat će se odnos između ispitivanih parametara i kliničkih podataka bolesnica liječenih radioterapijom (klasični prognostički parametri, lokoregionalna kontrola bolesti i preživljenje bolesnica). Odredit će se uloga tumorske hipoksije kao prognostičkog i prediktivnog čimbenika kod karcinoma dojke, te karcinoma cerviksa i endometrija. Očekuje se identifikacija značajnih prognostičkih parametara, te parametara važnih za predviđanje ishoda terapije, posebno radioterapije. Način provjere rezultata: Statistička obrada podataka, kliničko praćenje bolesnica. Važnost predloženog istraživanja: Ovim istraživanjem odredila bi se uloga tumorske hipoksije, tumorske vaskularizacije, proliferacije i stanične apoptoze kao prognostičkih parametara kod karcinoma dojke, karcinoma endometrija i cerviksa uterusa, te njihova uloga kao prediktivnih čimbenika kod antitumorske terapije, posebno radioterapije. Određivanje mikroregionalnih čimbenika kod pojedinih tumora omogućilo bi dobivanje važnih dodatnih kliničkih informacija za provođenje citotoksične terapije individualno prilagođene prema indikacijama i očekivanom odgovoru na terapiju. 

Natrag