zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: PROFIL GLIKOPROTEINA U NORMALNIM I TUMORSKIM STANICAMA 
Voditelj: Irena Drmić-Hofman
Ustanova: Klinička bolnica Split s p.o. 
Sažetak: Glikomika i/ili glikoproteomika predstavlja jedan od najvećih izazova u istraživanjima tumora u post-genomskoj eri. Promijenjena glikozilacija je jedno od bitnih obilježja fenotipa tumora. Poznato je da promjene glikozilacije uključuju i povišenu i sniženu ekspresiju nekih glikana. Pojava ovih struktura često je rezultat promjene izražaja razine enzima koji sudjeluju u glikozilaciji (glikoziltransferaze i glikozidaze) u tumorskim stanicama. Dodatna pojava uočena u tumorima je prekomjerno stvaranje određenih glikoproteina. Promjene glikozilacije mogu dovesti do modifikacija osnovne strukture N- i O-vezanih glikana. Nadalje, jedna od najčešćih promjena u tumorima je povećanje veličine i stupnja grananja N- glikana. Osim navedenog, poznata je i uloga sialinske kiseline u širenju metastaza: povišen stupanj grananja stvara dodatna mjesta za terminalne ostatke sialinske kiseline, što udruženo s pripadajućom povišenom aktivnošću sialiltransferaza dovodi do povećanja globalne sialilacije. Svrha ovog istraživanja je razjašnjavanje biološke varijabilnosti između normalnih i tumorskih stanica, analizom glikozilacije proteina u karcinomima jajnika i endometrija. Analiza profila glikoproteina će se provesti biokemijskim (vezivanje s lektinima, masena spektrometrija) i molekularnim metodama (ekspresija glikozil transferaza). 

Natrag