zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Promijenjeno stanje DNA-metilacije u HPV-povezanim oštećenjima 
Voditelj: Magdalena Grce
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Rak vrata maternice je važan uzrok smrti od raka u žena diljem svijeta. Oštećenja vrata maternice koja prethode raku vrata maternice mogu se spontano povući ili napredovati u teži oblik bolesti. Proces nastanka raka je dugotrajan i do njega dolazi u vrlo malom broju žena inficiranih humanim papilomavirusom (HPV) s visokim onkogenim potencijalom. Trajno prisutna infekcija HPV-a je nužna za nastanak oštećenja vrata maternice. Integracija virusne DNA unutar staničnog genoma glavni je događaj kojim se stječe trajna infekcija HPV-om, a tijekom koje je osigurana kontinuirana ekspresija virusnih onkogena čiji se produkti vežu i inaktiviraju nekoliko tumor supresora i tako pospješuje proliferaciju stanica. Međutim za razvoj raka potrebni su dodatni uvjeti, o kojima se zasada ne zna mnogo. U razvoju tumora, uobičajena je inaktivacija tumor supresora putem mutacije ili kromosomske delecije, ali ujedno i epigenetskog utišavanja ekspresije gena uslijed prekomjerne metilacije CpG otoka unutar promotorskih regija. Zbog toga ćemo u sklopu projekta istražiti epigenetski poremećaj u epitelu vrata maternice s blagim ili težim promjenama na razini stanične i virusne DNA. Određivati ćemo prekomjernu metilaciju promotora niza gena koji su uključeni u kontrolu staničnog ciklusa, popravak krivo sparenih baza u DNA, međustaničnu adheziju, diferencijaciju, programiranu staničnu smrt i metastaziranje. Cilj projekta je utvrditi važnost tih epigenetskih poremećaja stanične i virusne DNA obzirom na tip i fizičko stanje HPV-a te stupanj patoloških promjena kako bi utvrdili najpogodnije kandidate, odnosno biljege razvoja i progresije tumora vrata maternice, a pogotovo invazivnog oblika bolesti. 

Natrag