zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanje znanstvenih standarda za primjenu lijekova
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Barišić, Karmela Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije
Bedenić, Branka Mehanizmi rezistencije na antibiotike u Gram-negativnih bakterija
Biruš, Mladen Kinetika i mehanizam katalitičkog antioksidacijskog djelovanja Mn-porfirina
Bradamante, Vlasta Serumske esteraze, leptin, lipidi i antilipidni lijekovi
Dodig, Slavica Kondenzat izdaha kao izvor biomarkera plućnih bolesti u djece
Filipović-Grčić, Jelena Terapijski nanosustavi
Flegar-Meštrić, Zlata Novi biokemijski biljezi ateroskleroze u krvožilnim bolestima
Francetić, Igor Modifikacija antimikrobne terapije i rezistencija patogenih mikroorganizama
Gabričević, Mario Gastrin kao kofaktor unosa željeza u organizam.
Giacometti, Jasminka Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre
Kalenić, Smilja Genotipovi i činitelji virulencije uzročnika bolničkih infekcija
Kujundžić, Nikola Interakcije galija(III) i željeza(III) s antiproliferativnim lijekovima
Lacković, Zdravko NEUROTRANSMITORI I NOVI MEHANIZMI DJELOVANJA LIJEKOVA I OTROVA
Majerić-Kogler, Višnja Utjecaj liječenja akutne boli na tijek i ishod liječenja kirurških bolesnika
Maleš, Željan Farmakobotanička i kemijska karakterizacija cvjetnica hrvatske flore
Medić-Šarić, Marica Biološki aktivni spojevi, metaboliti i QSAR
Milin, Čedomila Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva.
Nigović, Biljana Istraživanje novih metoda u analitici ljekovitih i bioaktivnih tvari
Pepeljnjak, Stjepan Mikromicete, interakcije toksičnih metabolita-zdravlje i prevencija
Perić, Mladen Primjena selektivne digestivne dekontaminacije u jedinici intenzivnog liječenja
1 do 20 od 32
Natrag