zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Interakcije galija(III) i željeza(III) s antiproliferativnim lijekovima 
Voditelj: Nikola Kujundžić
Ustanova: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Galijevi(III) ioni imaju širok spektar terapeutskih učinaka među kojima se ističu njegova antiproliferativna svojstva. Galij se akumulira na mjestima ubrzane celularne proliferacije posebice u malignim tkivima. Glavni mehanizmi djelovanja galija temelje se na sličnosti kemijskih svojstava sa željezom. Za razliku od željeza, galij postoji samo kao trovalentni. Tako galij djeluje kao Fe(III) koji nije moguće kemijski reducirati. Zamjenom željeza(III) s galijem(III) u R2 podjedinici blokira se djelovanje ribonukleotidne reduktaze. Galij ometa apsorpciju i metabolizam željeza te inducira apoptozu proliferirajućih stanica. Stvaranjem kompleksa galija s hidroksiureama i antraciklinima mogla bi se mijenjati njihova učinkovitost i nuspojave. Galij bi mogao pomoći kumulaciji hidroksiurea i antraciklina u malignim tkivima, te produžiti njihovo djelovanje i/ili imati sinergetski učinak. Stoga ćemo primjenom UV-VIS, NMR i EPR spektroskopskih metoda, te elektrokemijskim metodama, istražiti kemizam stvaranja, ravnotežne konstante, sastav i strukturu kompleksa hidroksiurea i antraciklina s galijem(III) i željezom(III) u otopinama različitog pH i polarnosti. Kompleksi će se izolirati te ispitati njihov učinak na kulturama tumorskih stanica. Rezultati će poslužiti kao osnova za razumijevanje farmakološkog učinka kako navedenih spojeva, tako i njihovih kompleksa s galijem(III), te stvoriti uvid u mogućnosti poboljšanja učinka postojećih i stvaranja novih lijekova. Za identifikaciju i određivanje produkata istraživanih interakcija i drugih biološki aktivnih analita, npr. prirodnih antioksidansa, u kompleksnim uzorcima, planiramo razviti nove osjetljive i selektivne analitičke postupke, prvenstveno primjenom spektroskopskih, optotermičkih i fotoakustičkih tehnika samih, ili kombiniranih s efikasnim postupcima odjeljivanja. Analiza metalnih iona temeljila bi se na tehnikama plamene i neplamene AAS spektrofotometrije. 

Natrag