zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Serumske esteraze, leptin, lipidi i antilipidni lijekovi 
Voditelj: Vlasta Bradamante
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Serumska esteraza paraoksonaza 1 (PON1) je usko povezana s lipoproteinima velike gustoće (HDL). Njezina glavna uloga je zaštita plazmatskih lipida od štetnih učinaka oksidacijskog procesa. Smatra se da ima zaštitnu ulogu i u razvoju ateroskleroze. Butirilkolinesteraza (BuChE) je također serumska esteraza, za koju se pretpostavlja da još uvijek ima neprepoznatu ulogu u metabolizmu triglicerida. Antilipidni lijekovi, statini i gemfibrozil mogu utjecati na aktivnost BuChE i PON1, ali rezultati dobiveni u čovjeka i životinja nisu jedinstveni. Nekoliko je ispitivanja pokazalo da simvastatin u ljudi povećava aktivnost PON1, pa se smatra da je povećanje enzimske aktivnosti odraz njegovog antioksidacijskog učinka. Međutim, sve je više dokaza da statini djeluju antioksidacijski i nekim drugim mehanizmima. Osim antilipidnih lijekova, za homeostazu kolesterola važne i stanice masnog tkiva. U tim stanicama nastaje leptin, a za povećanu ekspresiju njegovog gena odgovorni su statini. U štakora je dokazano da leptin snižava aktivnost PON1 i povećava oksidacijski stres. Negativni učinak leptina na aktivnost PON1 ukazuje na pretpostavku da statini preko stimulacije leptina mogu smanjiti svoje vlastite pozitivne učinke na PON1, HDL i LDL-kolesterol. Ciljevi ovog istraživanja su: odrediti da li kronična primjena statina i gemfibrozila različito utječe na aktivnosti PON1 i BuChE, plazmatski leptin i biomarkere oksidacijskog oštećenja lipida i proteina. Isto tako želimo usporedit odnose između aktivnosti serumskih esteraza i vrijednosti plazmatskih lipida. Stoga ćemo naša istraživanja provesti na životinjama, te pacijentima oboljelim od dijabetesa i hiperlipoproteinemija. Nakon primjene statina, u životinja očekujemo: povećanje vrijednosti leptina u plazmi i negativni odnos između leptina i aktivnosti PON1, negativni odnos između aktivnosti PON1 i biomarkera oksidativnog oštećenja i pozitivni odnos između BuChE i plazmatskih triglicerida. Očekujemo da gemfibrozil neće utjecati na vrijednosti leptina, ali da će se kroz njegovo djelovanje na lipide promijeniti aktivnosti BuChE i PON1. U pacijenata bez obzira na metabolički poremećaj očekujemo pozitivne učinke statina i gemfibrozila na aktivnost PON1. Svi rezultati u ovom istraživanju mogu se provjeriti ponavljanjem pokusa. Smatramo da će naši rezultati pridonijeti boljem poznavanju različitih učinaka antilipidnih lijekova i različitih funkcija serumskih esteraza u metabolizmu lipida. 

Natrag