zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Branislava Baranović Društvo znanja i podizanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj
2. Gojko Bežovan Europeizacija socijalnih programa u Hrvatskoj i socijalna kohezija
3. Snježana Čolić Hrvatski identitet, socio-kulturni razvoj i globalizacija
4. Mirjana Kasapović Hrvatska politika u komparativnoj perspektivi
5. Zoran Kurelić Europski studiji i politički razvoj Hrvatske: multidisciplinarni pristup
6. Ivan Lajić Migracije, etničnost, identitet i društvene promjene: Hrvatska i Europa
7. Milan Mesić Modernizacija, multikulturalizam i hrvatski identitet
8. Zrinjka Peruško Mediji i konstrukcija društvene zbilje: identiteti i integracije
9. Katarina Prpić Akteri znanstveno-tehnološkog, socioprostornog i sociokulturnog razvoja Hrvatske
10. Maja Štambuk Odnosi ruralnih i urbanih sudionika u suvremenom hrvatskom društvu
11. Nada Švob-Đokić Promicanje kulturnih identiteta i proces integriranja RH u EU
1 do 11 od 11
Natrag