zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Mediji i konstrukcija društvene zbilje: identiteti i integracije 
Voditelj: Zrinjka Peruško
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Zajednička pretpostavka je o središnjoj ulozi medija u kreiranju društvenih konstrukcija. Nesumnjivo je da se uloga medija i karakter medijskog sustava istovremeno oblikuje i kroz političke i kulturne procese, uključujući i javnu politiku. Program će kroz tri istraživačka projekta oblikovati sustavnu istraživačku agendu za medijska istraživanja koja će analitički obuhvatiti cijeli krug međusobnog utjecaja: mediji strukturiraju javno mnijenje, koje oblikuje društvena očekivanja prema društvenim institucijama, uključujući medije, što u prožimanju s političkom voljom oblikuje medijsku politiku, koja utječe na karakter medijskog sustava i medijsku ponudu koja je dostupna građanima. Multidisciplinaran pristup dominira. Paradigmatski pristup je interpretativni a društvena se konstrukcija traži u komunikaciji kao središnjem procesu. Istraživanje će uključiti kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode prikupljanja i analize: analizu sadržaja, analizu diskursa, interpretativnu analizu, vizualnu analizu, case study, analizu publika kroz upotrebu metoda fokus grupa, intervjua, ankete, i panel istraživanja, te komparativnu policy analizu kao skup metoda za analizu medijske politike. Analizirat će se kvaliteta medija i medijske politike kroz proces proizvodnje hrvatske medijske politike i njezinog utjecaja na karakter medijskog sustava, te sam karakter medijskog sustava i recepciju kod publika. Rezultati istraživanja omogućit će uvid u karakter medijske kulture u suvremenoj Hrvatskoj, koja je i odrednica njezinog suvremenog identiteta. Također će se analizirati međuodnos javnosti, kao subjektu donošenja odluke o priključenju Europskoj Uniji, elita kao stvarateljima javnoga mnijenja, medija kao posrednika između elita i javnosti, ali i kao samostalnom subjektu djelovanja, i formiranju komunikacijske strategije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Analizirat će se metafore kojima Europska unija i Hrvatska razumijevaju sebe kao političku tvorbu, svoju povijesnu funkciju, te politički i kulturni identitet (politička zajednica/ država kao "tvrđava", "dom", "obitelj", "škola", odnosno proces njene izgradnje i funkcionalne adaptacije kao "putovanje vlakom ili brodom, bilo u regati, bilo u konvoju"). Poseban je akcent na konceptualizaciji Drugoga s obzirom na manjinsko i useljeničko pitanje, te na narativnom obilježju televizijskih vijesti. Analizirat će se predstavljenost EU u medijima, kao i novinsko i televizijsko izvještavanje o EU u kampanji za parlamentarne izbore. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag