zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Europeizacija socijalnih programa u Hrvatskoj i socijalna kohezija 
Voditelj: Gojko Bežovan
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Program „Europeizacija socijalnih programa u Hrvatskoj i socijalna kohezija“ sastoji se od sedam projekata. Projekti su razvrstani u tri cjeline. Projekt „Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskog socijalnog modela“ ima teorijsko-analitičke ambicije promocije nove istraživačke paradigme socijalnog razvoja. Tri projekta: „Djeca, mladi obitelj i socijalni razvoj Hrvatske“, Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“ i „Komparativna analiza socijalne skrbi starijih i osoba s invaliditetom u RH i EU“ propitujući teorijski okvir analiziraju položaj navedenih ranjivih skupina i nude konkretne mjere za potrebne socijalne intervencije. Projekti: „Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj“ „Procjena i unapređenje kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ i „Upravljanje strateškim savezima civilnog društva u pružanju socijalnih usluga“ u okviru analize razvoja i uloge civilnog društva istražuju mogućnosti modernizacije socijalnih programa u pružanju socijalnih usluga, mobilizacije dodatnih resursa i sklapanja novih strateških saveza. Svrha programa je da se u akcijski orijentiranom istraživanju, interdisciplinarnog karaktera doprinese europeizaciji socijalnih programa u Hrvatskoj. Program će proizvesti niz poticaja koji će doprinijeti učinkovitosti i djelotvornosti socijalnih programa. U kontekstu socijalnog razvoja program će doprinijeti drugačijem status socijalnih programa na koje će se više gledati kao na socijalne investicije, a ne kao na puke socijalne troškove koji opterećuju državni proračun. Svrha programa je promovirati socijalne programe koji rješavaju važna razvojna pitanja zemlje i time doprinose društvenoj integraciji i socijalnoj koheziji. Europeizacija socijalnih programa bit će važna socijalna investicija i doprinos u izgradnji socijalne kohezije kao pretpostavke održivog gospodarskog razvoja zemlje. Sačinjavanje i provođenje socijalnih programa u skladu s praksom razvijenih europskih zemalja sve će više dolaziti na dnevni red u procesima pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. U metodološkom i analitičkom smislu program će prvi put u našim društvenim znanostima promovirati paradigmu socijalne kohezije kao važne pretpostavke i posljedice uspješne kolektivne akcije. Propitujući relevantne teorije iz područja pojedinih projekata program će doprijeti njihovoj recepciji u hrvatskim društvenim znanostima.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag