zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Hrvatska politika u komparativnoj perspektivi 
Voditelj: Mirjana Kasapović
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Program obuhvaća istraživanje hrvatskih političkih institucija i procesa u komparativnoj i povijesnoj perspektivi. Istraživanje se provodi kroz četiri zasebna projekta: «Hrvatska u regionalnom okruženju», «Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj», «Hrvatski politički sustav, upravljanje i javne politike» te «Politike nacionalnog identiteta i povijesni 'lomovi'». Istraživanja žele odgovoriti na sljedeća pitanja: 1. Vraća li se Hrvatska nakon sloma komunizma na svoje „historijsko mjesto“ srednjeeuropske države, a što bi podrazumijevalo njezin odmak od načina i tipa demokratske konsolidacije u Jugoistočnoj Europi?, 2. Kako izbori i dinamika stranačkog sustava utječu na nastavak demokratske konsolidacije, jača li konsenzus među političkim elitama i koji je odnos demokratske konsolidacije i procesa približavanja Europskoj uniji?, 3. Je li demokratska legitimnost hrvatskog političkog sustava, te postizanje demokratske konsolidacije države pozitivno povezana s kvalitetom javnih politika i odlučivačko-upravljačkih procesa?, 4. Kako se pod utjecajem povijesnih 'lomova' oblikuje hrvatski identitet u usporedbi s nacionalnim identitetima ostalih nacija u regiji? Projekti međusobno dijele komparativni istraživački dizajn, te u velikom dijelu metode i tehnike prikupljanja podataka, a tematski su komplementarni jer pokrivaju različite aspekte nacionalne politike – institucionalni, procesni, sadržajni i povijesni. Važnost programa ogleda se u teorijskoj i metodološkoj zaokruženosti istraživanja nacionalnih političkih procesa u komparativnoj perspektivi kojom se jamče nove spoznaje o politici u regiji, usporedivost spoznaja o Hrvatskoj s drugim demokracijama, vrednovanje položaja Hrvatske u odnosu na članice Europske unije, nastavak kumuliranja podataka i spoznaja o hrvatskoj politici započet na prethodnom projektu «Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj». Voditeljica programa je prof. dr. sc. Mirjana Kasapović. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag